Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Нещо лично
Слави Трифонов Lyrics


No lyrics text found for this track.

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Most interesting comments from YouTube:

Dany Lyubenov

През ада минах, но не спрях, а вървях и вървях.
Над мен летеше моят страх, като гарван чер
и чакаше да се предам, себе си да му дам,
защото бях един и сам...
И беше мрак пред мен и в мен, но вървях и вървях,
а тихи мъртви гласове викаха ме при тях.
И аз за миг си пожелах да се спра и да заспя,
и уморен да ида в нищото. .

Някога, някъде далеч-аз не спрях и пак вървях
всичко все някога ще спре, но аз не спрях
срещу себе си стоях и нямах път,
но не спрях а вървях и пак вървя назад вървя.

И по ръба на пропастта аз вървях и вървях
стъпвах от тъмната страна и обратно броях, години,
дни и часове но не помнех кога в себе си съм пуснал болката.

Някога някъде далеч аз не спрях и пак вървях,
всичко все някога ще спре, но аз не спрях
срещу себе си стоях и нямах път, но не спрях а вървях.

Това което имам, това което нямам, това което губя аз.
Това което имам, това което нямам и винаги намирам аз.

През ада минах, но не спрях, а вървях и вървях.
Над мен летеше моя страх, като гарван чер
седях вбесен очи в очи , но не спрях, а вървях, оставих го далеч от себе си.Yova Petrova

Something personal (English translation)

I went through hell, but I did not stop, but I walked and walked
My fear flew over me like a raven black
and he waited me to surrender, to give myself to him,
because I was one and alone

And it was dark in front of me and in me, but I was walking and walking,
and silent dead voices shouted to me
For a moment, I wished to stop and fall asleep,
and tired to go to nothing

Once, somewhere far, I did not stop, and I walked again
everything will ever stop, but I did not stop
against me I stood and I had no way,
but I did not stop, but I walked and I walk again, this way I walk

And I walked and walked along the edge of the abyss
I was standing on the dark side and counting back,
years, days and hours, but I did not remember when
I have let pain in myself

Once, somewhere far, I did not stop and I walked again
everything will ever stop, but I did not stop
against me I stood and had no way,
but I did not stop, but I walked and I walk again, this way I walk

What I have, what I do not have, what I lose
What I have, what I do not have and I always find it again

I went through hell, but I did not stop, but I walked and walked
My fear flew over me like a raven black
We looked in the eyes, but I did not stop, but I walked,
I left it away from myselfVanyo Nikolov

I' ve passed through the Hell without stopping
but I 've walked and walked
My fear was flying over me as a black raven
waiting for my surrender
cause I was one and alone...

Obscurity was inside of me ,infront of me
but I' ve walked and walked
and dead quite voices inviting me at them
And only for a moment I wished to stop
to get asleep and so tired to go into the nothing

Sometimes,Somewhere,Far away
I haven' t stopped but I 've walked
All one day will stop me though
But I haven't still...
beside no road infront of me
I haven't stopped but stayed
and I am still walking 'in here'...

And on the edge of cavity
I 've walked and walked
On the dark side I've stayed
and counted hours and days and years backwise
no memories -when for pain I 've made a place inside of me...

Sometimes,Somewhere,Far away
I haven' t stopped but I 've walked
All one day will stop me though
But I haven't still...
beside no road infront of me
I haven't stopped but stayed
and I am still walking 'in here'...

What I have,What I haven't
What I lose and always will find

I 've passed through the Hell without stopping
but I 've walked and walked
My fear was flying over me as a black raven
we spyed each other face to face
and I did't stop but I 've walked
and left Him away of me...Ели Митова

През ада минах, но не спрях
а вървях и вървях
Над мен летеше моят страх
като гарван чер
И чакаше да се предам
себе си да му дам
защото бях един и сам

И беше мрак пред мен, и в мен
но вървях и вървях
и тихи мъртви гласове
викаха ме при тях
И аз за миг си пожелах
да се спра и да заспя
и уморен да ида в нищото

Някога някъде далеч
аз не спрях и пак вървях
Всичко все някога ще спре
но аз не спрях
Срещу себе си стоях
И нямах път но не спрях, а вървях
И пак вървя, насам вървя

И по ръба на пропастта
аз върях и вървях
Стоях от тъмната страна
и обратно броях
години, дни, и часове
Но не помнех кога
във себе си съм пуснал болката

Някога някъде далеч
аз не спрях и пак вървях
Всичко все някога ще спре
но аз не спрях
Срещу себе си стоях и нямах път
но не спрях, а вървях
И пак вървя, насам вървя

Това, което имам,
Това, което нямам
Това, което губя аз

Това, което имам
Това, което нямам
И винаги намирам пак

През ада минах, но не спрях
а вървях и вървях
Над мен летеше моят страх
като гарван чер
Следяхме се очи в очи
но не спрях а вървях
Оставих го далеч от себе си!All comments from YouTube:

Gergana Yordanova

Когато преживееш удара на живота и този на болестта, и се сринеш под земята... Там няма никой! Няма никой, който да те вдигне. Хората, които те обичат могат да ти подават ръце, могат да ти осветяват пътя, могат да те побутват, ако се спираш, но истината е, че трябва да станеш сам, да се бориш, да не допускаш болката и отчаянието да те сломят... Трябва да бъдеш боец! Всеки, който го е изживял знае това и знае, че на света няма нищо по-важно от силната психика. :)

**

Имам предвид че текста и въпроса е насочен към георги георгиев.

**

А сега ходиш ли на църква молиш ли се сутрин ибвечер, причастяваш ли се?

**

Така е, тази вътрешна воля я имат малцина хора и само БОГ МОЖЕ Д ТИ ПОМОГНЕ И БЛИЗКИТЕ Д СЕ МОЛЯТ С ТЕБ Д ИЗЛЕЗНЕШ ОТ ДЕПРЕСИЯТА И Д СЕ ХВАНЕШ ЗА НАСТОЯЩЕТО.

Dimo Stoyanov

Господи, не можеш да си по- права от това.

overgame lu

@Georgi Georgiev цъфти цар за xv

25 More Replies...

Jo

Дано Слави знае колко много го обича народът <3

Ivan Petkov

Знае ! Сигурен съм

Светослава Миткова

Със сигурност знае

Desislava Nikolova

За мен той е най великият певец пее за това което иска и чувства всички негови песни обожавам за мен той е номер 1 и той ще си остане

More Comments

More Videos