Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Raviv Kaner Lyrics


Resisim לא רואים בעיניים רק קופצים לאש מה כבר רצינו לבקש לקבל ולתת…
אצלי הכול בסדר נתתי לך ת'עיניים אז לא יכולתי לראות שאני מאבד הכול נתתי לך…
הסיפור הזה מה עושים אם בדלת עומדים אנשים שאומרים מה מתאים, לא…
נשלים את הכל יש מילים יפות שלא אמרתי מנגינות שלא כתבתי בלילות נשלים את הכ…
רוצה שלום אז מה עכשיו אני שואל אותך תגידי מה עכשיו כבר לא מבדיל…


רסיסים לא רואים בעיניים רק קופצים לאש מה כבר רצינו לבקש לקבל ולתת…


More Versions