Buza
Letta Mbulu Lyrics


Mayibo ndiyabuza ndiyabuza
Abazali boyoyika inzalo yabo
Hayibo ndiyabuza ndiyabuza
Abazali boyoyika inzalo yabo

Ndiyabuza (Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)
Abuyelele mama bo oh isthandwa
Awuyelele mama bo uthando olungaka
Awuyelele mama bo ndizele mang'buza
Awuyelele ma abantu bakudala

Mayibo ndiyabuza ndiyabuza
Abazali boyoyika inzalo yabo
Hayibo ndiyabuza ndiyabuza
Abazali boyoyika inzalo yabo

Ah ndiyabuza (Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)
(Nidiyabuza bo ndiyabuza)

Awuyelele mama bo uthando olungaka
Awuyelele mama bo Sathane kutheni
Awuyelele ma bo amasiko akudala
Awuyelele mama bo kutheni kunjena

Awuyelele mama bo yini kutheni wen' umdaka
Awuyelele mama bo kudala kudala
Awuyelele mama bo kudala kudala

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Yandisa


on Bhanoyi

Yho so nice

More Videos