Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Awit sa Bayani
MusikangBayan Lyrics


We have lyrics for these tracks by MusikangBayan:

Asong Ulol Mga sibilyang inosente Sabay sabay na inatake Sa naghuhumiya…
Baliktad na ang Mundo 2018 Mataas na bundok ngayo'y patag Disyerto na ang masukal na gu…
Dami Ng Likes Paano mararating Ang paroroonan Kung laging nakaupo Paano su…
Di Pangkaraniwan Kahanga-hanga kayong ang sariling Laan sa pagsisilbi Kayong …
Katotohanan Katotohanan ay sisikat (katotohanan ay sisikat) Walang sinum…
Naglahong Paraiso Ako’y nanabik sa mga huning kay lambing Ng mga mayang sa…
Paglatag ng Dilim Paano matutulog sa gabi Kung ang iyong kumot ay pangamba Paa…
Rosas ng Digma Sumibol sa isang panahong marahas Bawat pagsubok ay iyong hi…
Sagot Ko Kayo Manggahasa man kayo ng isa dalawa tatlo Ako ang inyong pangu…
Sana Isipan ma'y napapagod din Sa pag-iisip ng mga kataga Na mags…

The lyrics can frequently be found in the comments below or by filtering for lyric videos.

More Videos