Idol
Piersi Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Lubisz tańczyć i śpiewać, a scena to twoj świat
O ktorym marzysz no i śnisz,
Przez tłumy podziwiany, błyszczeć bardziej chcesz od gwiazd,
A życie mieć takie jak film

Bolek (co?)
Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Bolek (co?)
Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart

Kiedyś bez szans, lecz inny nastał czas
I każdy swoją chwilę teraz ma
Wystarczy przesłuchanie, spodobasz pewnie się
Słuchaj Bolek, kilka rad ci dam
Po pierwsze nie podskakuj, morda w kubeł i na twarzy uśmiech cały czas
Jak Maleńczuk będzie słuchał, walnij setę i skrzyw ryj
Napewno parę punktów on ci da
Przy Leszczyńskim masz udawać, że mu wierzysz, że się zna
Na muzyce i że ma najlepszy słuch
Pochwal włosy, to narcyz, do chłopców słabość ma
Bolek napnij uda, wciągnij brzuch

Bolek (co?)
Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Bolek (co?)
Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart

Reszta się nie liczy, oni kupią cię
Wytresują i wyciągną co się da
Jeśli ciemną masz karnację będziesz Marley
Jak nie jakimś innym wokalistą z USA

Bolek (co?)
Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Bolek (co?)
Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart
Bolek (co?)
Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat



Bolek (co?)
Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart

Overall Meaning

The lyrics to Piersi's song "Idol" tell the story of a person who loves to dance and sing, and dreams of becoming an idol. They want to be admired by crowds and want to shine brighter than the stars. Their ultimate wish is to have a life like a film. The lyrics encourage this person, called Bolek, to become an idol because the world is open to them. The song gives Bolek some advice on what to do to become an idol, including not jumping around, always smiling, and flattering the judges. The song suggests that the rest does not matter because they will be bought and trained to become a star.


The lyrics to "Idol" reflect the competitive nature of the entertainment industry and the pressure to be perfect. The song mentions the need to please judges and flatter them, highlighting the importance of image in the industry. The song provides a critical take on the concept of being an idol, suggesting that the fame and fortune are the only things that matter and suggesting that anyone can become an idol if they follow the right advice. The song is a cautionary tale about the potentially negative impact of becoming an idol and the industry's impact on people's lives.


Line by Line Meaning

Lubisz tańczyć i śpiewać, a scena to twoj świat
You love to dance and sing, and the stage is your world.


O ktorym marzysz no i śnisz
It's the dream you've been having.


Przez tłumy podziwiany, błyszczeć bardziej chcesz od gwiazd
Admired by crowds, you want to shine brighter than stars.


A życie mieć takie jak film
And to have a life like in a movie.


Bolek (co?)
Hey, Bolek!


Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Become an idol, the world is open to you.


Kiedyś bez szans, lecz inny nastał czas
You had no chance before, but now the time has come.


I każdy swoją chwilę teraz ma
And everyone has their moment now.


Wystarczy przesłuchanie, spodobasz pewnie się
All it takes is an audition, you'll probably like it.


Słuchaj Bolek, kilka rad ci dam
Listen, Bolek, I'll give you some advice.


Po pierwsze nie podskakuj, morda w kubeł i na twarzy uśmiech cały czas
Firstly, don't jump around, smile all the time.


Jak Maleńczuk będzie słuchał, walnij setę i skrzyw ryj
When Maleńczuk is listening, hit him with a strong performance and make a face.


Napewno parę punktów on ci da
He will definitely give you some points.


Przy Leszczyńskim masz udawać, że mu wierzysz, że się zna
With Leszczyński, pretend you believe him and that he knows what he's talking about.


Na muzyce i że ma najlepszy słuch
On music and that he has the best ear.


Pochwal włosy, to narcyz, do chłopców słabość ma
Compliment his hair, he's a narcissist and he likes boys.


Bolek napnij uda, wciągnij brzuch
Bolek, tighten your thighs, suck in your stomach.


Reszta się nie liczy, oni kupią cię
The rest doesn't matter, they will buy you.


Wytresują i wyciągną co się da
They will train you and get everything they can from you.


Jeśli ciemną masz karnację będziesz Marley
If you have dark skin, you'll be Marley.


Jak nie jakimś innym wokalistą z USA
If not some other American vocalist.


Bolek (co?)
Hey, Bolek!


Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Become an idol, the world is open to you.


Bolek (co?)
Hey, Bolek!


Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart
Become an idol, who else but you deserves this.


Bolek (co?)
Hey, Bolek!


Zostań idolem, przed tobą otworem stoi świat
Become an idol, the world is open to you.


Bolek (co?)
Hey, Bolek!


Zostań idolem, kto jak nie ty jest tego wart
Become an idol, who else but you deserves this.




Contributed by Thomas T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions