Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Hisebilu
Abraham Afewerki Lyrics


ኩሉ ሓላፋይ'ዩ ኢለ ገሚተ
ስግር ጋሻ ውሕጅ ጠሚተ
ይጽዕር ኣለኹ ብተስፋ
ነዛ ሕማቕ እዋን ክሓልፋ
ይጽዕር ኣለኹ ብዓቕመይ
ቃልስስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ
ንግዚኡ እኳ እንተሓየለኒ እስዕሮ እምበር
ኣይስዕረንን ጸገመይ
ተስፋ እዩ ደገፈይ ተስፋ እዩ ሓይለይ
ደጋጊመ እጽዕር ክሳብ ዝሰምረለይ
ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ

ፍሽኽታ ኣመለይ ኩሉ ጸይረዮ ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ኣይሕለልልን ክሳብ ዝሰምረለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

ናብራ ከቢድኒ ናማረርኩ
ጥዕና ዘይብሉ ምስ ረኣኹ
ኣጸናኒዕያ ንነብሰይ
ኣረጋጊኤዮ ንመንፈሰይ

ለካ ወሃቢ እምበር ኣይኮንኩን ሓታቲ
ተጸባዪ ኣይኮንኩን ተመጽዋቲ
ጥዕና ኣይኽለኣኒ ምስ ተስፋ
ይምረር እምበር ህይወት ከሰንፋ
ምዃነይ እንኹ ኣሚነ
ዝሓዝክዎ ሒዘስ ኣመስጊነ

ፍሽኽታ ኣመለይ ኩሉ ጸይረዮ ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ኣይሕለልልን ክሳብ ዝሰምረለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

ዘመስግን'ዩ ዕጉስ ዝዕገስ ዩ ሓያል ዘዋህልል'ዩ ለባም
ይኣኽለኒ ምባል ዘፈልጥ'ዩ ሃብታም ክበሃል ሰሚዐ
እንተስ ኣሚነሉ እንተስ ክጸናናዕ ግን ተሰማሚዐ
ደሓን ክሓልፍ'ዩ እንዳበሉኒ'ኳ ብዓይነይ ርእየ
ኣብየት እወ ክንደይ ድዩ ሓሊፉ?
ተስፋ እዩ ደገፈይ ተስፋ እዩ ሓይለይ
ደጋጊመ እጽዕር ክሳብ ዝሰምረለይ
ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ

ፍሽኽታ ኣመለይ ኩሉ ጸይረዮ ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ኣይሕለልልን ክሳብ ዝኾነለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

ኩሉ ሓላፋይ'ዩ ኢለ ገሚተ
ኪኖ ጋሻ ውሕጅ ጠሚተ
እጽዕር ኣለኹ ብተስፋ
ነዛ ሕማቕ እዋን ክሓልፋ
እጽዕር ኣለኹ ብዓቕመይ
ቃልስስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ
ንግዚኡ እኳ እንተሓየለኒ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

እወ ምዃን ሕስብ ተበልክዎ
ስፍሓት ዩ እውን ከም ዝተረዳእክዎ
ነቲ ጽቡቕ ዝበለጸ ኣለዎ
ነቲ ሕማቕ ዝበኣሰ ኣለዎ
ነቲ ጣዕሚ ዝጠዓመ ኣለዎ
ነቲ ሕሰም ዝመረረ ኣለዎ
ጫፍ ጽቡቕን ሕማቕን ዓቂነ
ከለልዮ ወላ እንተፈቲነ
ኣበይ ከይ[?] ኣነ ሰብ'ዚ ኣነ

ፍሽኽታ ኣመለይ ኩሉ ጸይረዮ ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ይጥዓም ይሕሰም ፈገግታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ኣይሕለልልን ክሳብ ዝምሰለለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

ዓለም ከም ባሕሪ'ያ ከም ዝበሃል
ክሕምብስ ዘይክእል ንኸይጥሕል
ሓቢርና'ዶ ጸገምና ነቃልል
ክንበላሓት ዝያዳ ክንጋደል
ስለ'ቲ ሽግር ትወልዳ ንጥበብ
ብኣካል ብመንፈስ ንራኸብ
ህይወት ከነመሓይሽ ክንላዘብ

ተስፋ እዩ ደገፈይ ተስፋ እዩ ሓይለይ
ደጋጊመ እጽዕር ክሳብ ዝሰምረለይ
ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ

ፍሽኽታ ኣመለይ ኩሉ ጸይረዮ ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ይጥዓም ይሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ ኣይሕለልልን ክሳብ ዝሰምረለይ
ፍሽኽታ ኣመለይ እስዕሮ እምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ

ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ
ውቅያኖስ'ዩ ዓቕለይ ትስፉው'ዩ ጠመተይ
ኣይዕገትን'የ ሰማይ'ዩ ደረተይ

ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ
ኣይጽንቀቕን'ዩ ሓይለይ ትስፉው'ዩ ጠመተይ
ኣይሕለልን ሰማይ'ዩ ደረተይ

ሰማ... ይ
ሰማይ ሰማይ ሰማይ ሰማይ'ዩ ደረተይ

ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ
ውቅያኖስ'ዩ ዓቕለይ ትስፉው'ዩ ጠመተይ
ኣይዕገትን'የ ሰማይ'ዩ ደረተይ

ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ
ኣይጽንቀቕን'ዩ ሓይለይ ትስፉው'ዩ ጠመተይ
ኣይሕለልን ሰማይ'ዩ ደረተይ

ሰማ... ይ
ሰማይ ሰማይ ሰማይ ሰማይ'ዩ ደረተይ

ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ
ውቅያኖስ'ዩ ዓቕለይ ትስፉው'ዩ ጠመተይ
ኣይሕለልን'የ ሰማይ'ዩ ደረተይ

ሰማ... ይ
ሰማይ ሰማይ ሰማይ ሰማይ

Contributed by Penelope F. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Berekhet Weldu

🌹🌹*ፍቕረይ'ሕሰብሉ* 🌹🌹
ፍቕረይ- ሕጂ ጽን ኢልኪ ስምዕኒ
ገሊጸ ኣይወዳእኩን
ፍቕረይ- ዝኣክል ዕድል ሃብኒ
ክገልጾ ኣይክኣልኩን
ዝገርም'ዩ፥ ዘይድቅሶ ለይቲ
ዝን ክብል መዓልቲ
ዘይቆጻጸሮ ብውሽጢ
ኣትዩ ኣብ መንጎ ምሉእ ሓሳባተይ
ናትኪ ጉዳይ ንላዕሊ ጸብለል እንዳበለ
ኣሸጊሩኒ!
ፍቕረይ-.............
ንጹህ ፍቕሪ ብጠለብ ኣይመጽእን
ብመደባትኪ መሰረት ኣይትምዘንኒ
እቲ ዓቢ ምኡዝ ወገን ባህሪይ
'ኣጋጣሚ'ዩ' ዘራኸበና ምሳኺ
ስለዚ- ከምቲ ቆላሕታኺ-ከምቲ ፍሽኽታኺ
ምሳይን ምስ ነብስኽን ገርሂ ኩኒ፡፡
ከምቲ ቆላሕታኺ-ከምቲ ፍሽኽታኺ
ምስ ገዛእ ርእስኺ ናጻ ኩኒ
ፍቕረይ-............. ሕሰብሉ..........
እቲ ዘዕለልክኒ ዘኪርኪ
ናይ ቀደም ትምኒትኪ ሕጂ'ኸ ናብራኺ
መጻኢና ንውስን'ዶ ይመስለኪ?
ብዘይገልጾ-ዝበነነ ሕልሚ፡ዝጸደቐ ትልሚ
ደጊመ ክሓስቦ ሎሚ
ብጉዳይ ናይ ናብራ፡ኣብ ስምዒተይ
ዝተተንከፈ ስፍራ
ፍቕርኺ መሊእዎ-ዓንጊልክኒ
ብጉዳይ ናይ ናብራ፡ዝጎደለ ስፍራ
ፍቕርኺ ተኪእዎ ኣሕዊኽኒ።Milkias Abraham

Like my comment if fun of Abraham Afewerki
♣♣♣Abraham afewerki ♣☝
______________________________
ምቁር መግቢ ብቃላት ነ/ሄር ኣብራሃም
=========================
👉ሕስብ ተበልክዎ ናይ ፈጣሪ ነገር
ኩሉ ኣይከልኣካን እዩ ዓቅሊ ጥራሕ እምበር!

ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ

👉አብ ሂወት ወዲ ሰብ እንተ ኣብ እምነት እንተ ኣብ ዕላማ
ፍልጠት ዘይትሓትት ስሚዒት ምግቢ ናይ ፈለማ
ቛንቛ ቦታ ዘርኢ ዕድመ ዘይ ጽግማ
ዝኣምና ሃይማኖት ስኒት 'ያ ሽማ
ዝኣምና ሃይማኖት ፍቅሪ 'ያ ሽማ!
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

👉ኣብ ባሕሪ ኮይንካ ምጅላብ
ኣብ ደንደስ ኮይንካ ምዕዛብ ይፈላለ እዩ።
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

👉ምስትንታን የብሉን መለሳ
ጠጥዕሙ ክዝክር መሪጸ ካብ ጣዕሳ !
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

👉ተስፋ እዩ ስንቀይ
ተስፋ እዩ ሐይለይ
ደጋጊመ ይጽዕር
ክሳብ ዝኮነለይ
ይጥዓም ይሕሰም
ፍሽኽታ ኣመለይ!
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

👉መለይ ከይደየ ከይደ
ናበይ ኣይትሕተትኒ
ናይ ሂወት መርከብ ሒዛትኒ ነቂላ
እንተወረድኩ ባሕሪ እዩ
ውሽጣ ክቅይር ክፍትን
ክመሳሰል ከግፍሕ ጽላላ
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

👉ፍቕሪ 'ዩ መንገደይ
ድካም እንተኾይኑስ ክዕርፍ ኣይደልን
ፍቕሪ 'ዩ ህይወተይ
ሕልሚ እንተኮይኑስ ክበራበር ኣይደልን
ፍቕሪ 'ዩ እምነተይ
ሓጥያት እንተኮይኑስ ክጸድቅ ኣይደልን!
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።

ንማሃር ንፋቀር መታን ጽባሕ ክሓይሽ ካብ ሎሚ !
ናይ ስነ ጥበብ ንጉስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ።Samsom Samsom

ፍቅረይ ሕጂ ጽን ኢልኪ ስምዕኒ
ገሊጸ ኣይወዳእኩን
ፍቅረይ ዝኣክል ዕድል ሃብኒ
ክገልጾ ኣይክኣልኩን
ዘዕለልክኒ ዘኪርኪ
ናይ ቀደም ትምኒትኪ
ሕጂ ከ ናብራኪ
ዝቀስን ዶ መስለኪ '

ከምቲ ቆላሕታኪ
ከምቲ ፍሽክታኪ
ምሳይ ምስ ነብስኪ
ናጻ ኩኒ !

ኣብርሸይ መምህር ሂወተይ 'T TYM Official

When I can see you again
I m waiting for that day
to look at your face
Before it fade
It feels different these years
ain’t difficult but hard for me to stay
without you here in the state
I always feel alone
when you’re not there
every day and night
I try to sleep all time
cause its the only chance
I see you in my mind
while my soul ride it breaks me
when I get up
I feel the world is against me
baby please help me
why is this happening to me
I try to see myself in the mirror
but all I see is you getting bigger
I start touching you suddenly
I realize that I break the mirror
I m getting out of my mind
or is just m being crazy for you
God knows how m really into you
I try to text you
but you never wanna know my news
girl I just want to let you know
that I don’t want to lose you
.
.
.
You stole my heart will you please keep it with you
Even I don’t want to try to forget you
I m fighting and struggling to see you
What made you change I feel you became strange
Is that the end you decided to separate
Why do you wanna be devil while I see you an angel
Girl why do you run from this situation
You know I want to be my future
Girl I thought you were a keeper
Who taught you to be a player
Or is it me i cheated
Baby please make me understand whats going on
Girl why are you mad
I never lied
Who lied to ya
About me I guess
You believed that
From him i wish you can ask me
I wish I you tested me
You know I was gonna pass easily
Why do I deserve this all creepyChorus ;
Baby please lemme see ya
Yeah x2All comments from YouTube:

Berekhet Weldu

🌹🌹*ፍቕረይ'ሕሰብሉ* 🌹🌹
ፍቕረይ- ሕጂ ጽን ኢልኪ ስምዕኒ
ገሊጸ ኣይወዳእኩን
ፍቕረይ- ዝኣክል ዕድል ሃብኒ
ክገልጾ ኣይክኣልኩን
ዝገርም'ዩ፥ ዘይድቅሶ ለይቲ
ዝን ክብል መዓልቲ
ዘይቆጻጸሮ ብውሽጢ
ኣትዩ ኣብ መንጎ ምሉእ ሓሳባተይ
ናትኪ ጉዳይ ንላዕሊ ጸብለል እንዳበለ
ኣሸጊሩኒ!
ፍቕረይ-.............
ንጹህ ፍቕሪ ብጠለብ ኣይመጽእን
ብመደባትኪ መሰረት ኣይትምዘንኒ
እቲ ዓቢ ምኡዝ ወገን ባህሪይ
'ኣጋጣሚ'ዩ' ዘራኸበና ምሳኺ
ስለዚ- ከምቲ ቆላሕታኺ-ከምቲ ፍሽኽታኺ
ምሳይን ምስ ነብስኽን ገርሂ ኩኒ፡፡
ከምቲ ቆላሕታኺ-ከምቲ ፍሽኽታኺ
ምስ ገዛእ ርእስኺ ናጻ ኩኒ
ፍቕረይ-............. ሕሰብሉ..........
እቲ ዘዕለልክኒ ዘኪርኪ
ናይ ቀደም ትምኒትኪ ሕጂ'ኸ ናብራኺ
መጻኢና ንውስን'ዶ ይመስለኪ?
ብዘይገልጾ-ዝበነነ ሕልሚ፡ዝጸደቐ ትልሚ
ደጊመ ክሓስቦ ሎሚ
ብጉዳይ ናይ ናብራ፡ኣብ ስምዒተይ
ዝተተንከፈ ስፍራ
ፍቕርኺ መሊእዎ-ዓንጊልክኒ
ብጉዳይ ናይ ናብራ፡ዝጎደለ ስፍራ
ፍቕርኺ ተኪእዎ ኣሕዊኽኒ።

Samuel Abraha

Berekt weldu, thank you bro 🙌🏽🙌🏽

Tesfa ya sinqey

Thanks bro

Fifi Fifi

ኣብ ባርካ ዘላ ዕምበባ tank jou so much bro Abreso shikorr kea mengste semay yewarska amlak ab genetu yenbreley 🙏🏻❤️🌹

Michael Miki afkari yehwatu

Thanks bro ab kulu nay abraham mxhafka thank a lot

Faniel gebrihiwet

ሓወይ ንቑሕ ብሓቂ ኣብ ካሊእ ደርፊ ናይ ኣብራሃም ውን ጽሒፍካ ኣለካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኣብ ቲ ካልእ ደርፍታቱ ውን ከሙኡ እንተትገብር ባህ ምበለኒ።

1 More Replies...

Erimias gerye

Adneqti abrham afewerki like bsm abrsh

ቴዲ መንግስታኣብ

Ni abrham zifetu like habuley eske

ሽመይ ኣይነግርን እምቢ

ጭንቀት ወይ ናፍቆት ደለኩም ሰባት ነዚ ናይ ኣብራሃም ደርፊ ስምዑ ሕውይ ክትብሉ

ፈቃር ልበይ ኣይትስሓቀሉ

ንስኻ እንሀኻ ዱሁል ክትፃረፉ ትውዕል ስምምዓዮ ንእሽተይ እንተተለወጥካ

More Comments