Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Frans Duijts Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

'S avonds laat je mij alleen
Heb dan niemand om me heen
'k rook m'n laatste sigaret
Dan ga ik alleen naar bed

M'n gedachten doen zo'n pijn
Waar zal jij vanavond zijn
'T is al twee uur in de nacht
En ik die op je wacht

Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Ik zit hier in een kooi, en jij bent vrij
Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht
Ja wachten doe ik steeds de hele nacht
Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij
Een leugen heeft gewonnen van de trouw
Wat ben jij voor een vrouw

Ik kijk doelloos naar 't behang
Wacht op je voetstap in de gang
De klok begeleidt m'n stil verdriet
Wat ik voel begrijp je niet

Heb ik soms iets fout gedaan
Kunnen wij zo verder gaan
Is net alsof jij me iets verwijt
Ik ben zo in onzekerheid

Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Ik zit hier in een kooi, en jij bent vrij
Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht
Ja wachten doe ik steeds de hele nacht
Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij
Een leugen heeft verloren van de trouw
Wat ben jij voor een vrouw

Jij denkt maar dat je alles mag van mij
Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij
Een leugen heeft gewonnen van de trouw
Wat ben jij voor een vrouw

Overall Meaning

The lyrics of Frans Duijts’ song ‘Jij denkt maar dat je alles mag van mij’ explore the emotions of a person who has been let down by their partner who takes them for granted. The song portrays the protagonist, who is left alone every night, waiting for their partner to come home. The protagonist’s thoughts are filled with pain and fear, as they wonder where their partner is and what they are doing. The protagonist feels trapped and helpless, like they are in a cage, while their partner is free to do whatever they want.


The second stanza portrays the protagonist’s despair and hopelessness as they wait for their partner. They feel like they cannot escape from their thoughts, and every minute feels like an eternity. The protagonist begins to question their own actions, wondering if they have done something wrong to deserve this treatment. The protagonist is caught in a state of uncertainty, unsure if their partner will come back, and if they do, whether they can continue their relationship.


The chorus of the song expresses the protagonist’s frustration and disappointment with their partner. They feel like their partner takes advantage of them and their love. However, the protagonist exhibits their newfound strength, vowing to end the relationship after this night because the truth has won over deceit. The song ends with the question, ‘What kind of woman are you?’, perhaps aiming to provoke thought and reflection among those who have treated their partners in a similar way.


Line by Line Meaning

'S avonds laat je mij alleen
You leave me alone at night


Heb dan niemand om me heen
I have no one around me


'k rook m'n laatste sigaret
I smoke my last cigarette


Dan ga ik alleen naar bed
Then I go to bed alone


M'n gedachten doen zo'n pijn
My thoughts are causing me so much pain


Waar zal jij vanavond zijn
Where will you be tonight


'T is al twee uur in de nacht
It's already two o'clock at night


En ik die op je wacht
And I'm still waiting for you


Jij denkt maar dat je alles mag van mij
You think you can do anything you want with me


Ik zit hier in een kooi, en jij bent vrij
I feel trapped while you have all the freedom


Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht
Why am I so foolish to keep waiting


Ja wachten doe ik steeds de hele nacht
Yes, I keep waiting all night long


Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij
But after tonight, it's over for good


Een leugen heeft gewonnen van de trouw
A lie has defeated the truth


Wat ben jij voor een vrouw
What kind of woman are you


Ik kijk doelloos naar 't behang
I stare aimlessly at the wallpaper


Wacht op je voetstap in de gang
Waiting for your footsteps in the hallway


De klok begeleidt m'n stil verdriet
The clock accompanies my silent sorrow


Wat ik voel begrijp je niet
You don't understand what I'm feeling


Heb ik soms iets fout gedaan
Did I do something wrong


Kunnen wij zo verder gaan
Can we continue like this


Is net alsof jij me iets verwijt
It's like you're blaming me for something


Ik ben zo in onzekerheid
I'm so uncertain


Een leugen heeft verloren van de trouw
The truth has defeated the lie


Wat ben jij voor een vrouw
What kind of woman are you
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Comments from YouTube:

Jur

Vandaag op dit liedje van de fiets geschept maar blijft een monster plaat👌🏻👌🏻👌🏻

Daniël M

Lekker maat

Max _0416

Legende

Natte Visstick

dats pech vallende man van de fiets

yoloboy 65

Loll

26 More Replies...

Sonja Nagtegaal

Krijg gelijk een goed humeur en het zingt heerlijk mee, SUPER

dylan vos

Precies dat man broo

Martijn0519

Dit word ook bij ons 💙🤍 gezongen als er een goal is gemaakt heerlijk sfeerplaatje!!!

Ciska Verstraeten

in 1 woord geweldige zanger. altijd heerlijk om naar te luisteren en mee te zingen en te dansen . toppie

Thijsie

Zijn 2 Woorden 🤣

More Comments

More Videos