Wilde rozen
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Haar huis is stil en zo koud
Zn stoel blijft leeg want hij zal nooit meer komen
Ze weet het was niemands fout
Een engel heeft hem met zich mee genomen
Ze kust zijn foto en kijkt uit het raam
Ineens ziet zij het kleine wonder staan
Er bloeien rozen wilde rozen
Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij

Ze hoort zijn woorden
K zal jou beloven
Er zullen altijd rode rozen voor jou zijn
Ze knielt bij het bloembed neer
Ze fluistert zacht zijn naam en kijkt naar boven
Zij bid tot de lieve heer
Wat zou ik graag ik wonderen geloven

Er bloeien rozen wilde rozen
Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij
Ze hoort zijn woorden
K zal jou beloven
Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
Er bloeien rozen wilde rozen
Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij

Ze hoort zijn woorden
Ik zal jou beloven
Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
Er bloeien rozen wilde rozen
Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij
Ze hoort zijn woorden
K zal jou beloven
Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
Er zullen altijd rode rozen voor je zijn

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Wilde rozen" tell a story of loss and longing. The song begins by describing a house that is quiet and cold, with an empty chair that will never be filled again because he will never come back. The singer emphasizes that it was nobody's fault, as an angel has taken him away. The woman in the song kisses his photo and looks out the window, when suddenly she sees a small miracle: wild roses blooming behind the bench where they used to sit side by side.


Hearing his words in her mind, promising that there will always be red roses for her, she kneels down by the flowerbed, whispers his name, and looks up to the sky. She prays to the dear Lord, expressing her desire to believe in miracles. The repetition of the chorus reinforces the image of wild roses blooming behind the bench, symbolizing the enduring love and presence of the one who has passed away. The song ends with a promise that there will always be red roses for her, suggesting an eternal connection and the possibility of finding comfort in memories and nature.


Overall, "Wilde rozen" captures the bittersweet emotions of grief, remembrance, and the longing for a loved one who is no longer present. The lyrics reflect the universal experience of dealing with loss and finding solace in the beauty of nature and the power of memories.


Line by Line Meaning

Haar huis is stil en zo koud
Her house is quiet and cold


Zn stoel blijft leeg want hij zal nooit meer komen
His chair remains empty because he will never come again


Ze weet het was niemands fout
She knows it was nobody's fault


Een engel heeft hem met zich mee genomen
An angel took him with them


Ze kust zijn foto en kijkt uit het raam
She kisses his photo and looks out the window


Ineens ziet zij het kleine wonder staan
Suddenly she sees the little miracle standing there


Er bloeien rozen wilde rozen
Wild roses are blooming


Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij
Behind the bench where they sat side by side


Ze hoort zijn woorden
She hears his words


K zal jou beloven
I will promise you


Er zullen altijd rode rozen voor jou zijn
There will always be red roses for you


Ze knielt bij het bloembed neer
She kneels down by the flower bed


Ze fluistert zacht zijn naam en kijkt naar boven
She whispers his name softly and looks up


Zij bid tot de lieve heer
She prays to the dear Lord


Wat zou ik graag ik wonderen geloven
How I would love to believe in miracles


Er bloeien rozen wilde rozen
Wild roses are blooming


Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij
Behind the bench where they sat side by side


Ze hoort zijn woorden
She hears his words


K zal jou beloven
I will promise you


Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
There will always be red roses for you


Er bloeien rozen wilde rozen
Wild roses are blooming


Achter het bankje waar ze zaten zij aan zij
Behind the bench where they sat side by side


Ze hoort zijn woorden
She hears his words


Ik zal jou beloven
I will promise you


Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
There will always be red roses for you


Er zullen altijd rode rozen voor je zijn
There will always be red roses for you
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Robin Heddy

Mooiste nummer dat ooit is uitgebracht door Frans. Prachtig.

Hubert Collaer

Beluister eens Zonder Vaarwel

Robin Heddy

@Hubert Collaer, ook heel mooi. Maar al van jongs af aan heel veel hechtenis aan dit nummer. Heb alle CD's van Frans staan.

lieve Muziek

ik vind dit zo n'prachtig nummer

aliewever wever

wat een fantastisch mooi nummer jammer dat je het zo weinig hebt gehoord