Vasas flora och fauna, Nog var han en vän: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Nog var han en vän
by Vasas flora och fauna

Hemma igen, hemma igen.
Va ligger här bland prylar å pinaler?
Int så mycki har ja på känn,
int mycki har ja på känn.
Ja gräver fram en kassett med Oppsprätta schakaler.

In en sväng till Ollis, sku ku ta morsans Renault
men kan int lämna nå'n stå.
Å va sku man gö där, jag vet ju nån skit som går på SVT2.
Å vem sku väl kom dit å
kanske inse fösst då
att det tolv år sen det fanns nån ti hels på?

Hemma igen, hemma igen.
Si ett foto på en typ som man både älska å hata.
Men han va no en vän, no va han en vän.
En tung fösvaspjäs idrottsföreningen Kumraterna

Ja ska säg som det e, ja to allt av han.
Jag fick skejt me hans brorsa iblann
å nog va man stolt när de nån gång kum fram att di vissta ens efternamn
å äntligen blev man någå rita svart x på min hand
å gick in ti Rewell å

sen gjord han int så mycki mer
å sto o hängde en stund där över räcke
sto väl där o försök å tänkt som Dennis Lyxén
så väl nån som vari nåtzi å sen fo man hem

(Hemma igen)

No va han en vän, no va han en vän?
De är svårt å säg
men int tror jag vi had nå ti klag på.

Cyklar över Pappersbron, det är så förbannat kallt!
Måst no ha en öl trots allt.
Far genom Vöråstan förbi Wärtsiläs hall,
få bli Ollis i alla fall.
åÅvi hörne där vi Sandögatan
hade di glömt ti salt
så jag strittar på is å asfalt.

Contributed by Jordyn D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos