Kaizers Orchestra, Kontroll på kontinentet: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Kontroll på kontinentet
by Kaizers Orchestra

Den skal vær mann som kan gå med min hatt
Den skal vær kald som tar øve mi makt
Den skal ha nr. 42 for å gå med mine sko
Men han må ha sin egen pistol

Og du vett kva som står i testamentet
Og du vett kva som står i testamentet
At den som tar hånd om min Constanze
får min hatt, får mine sko,
får mitt extravaganza

Ta kontroll på kontinentet!

Og eg ber om å bli godt parfymert
Eg skal lukta godt når eg først skal gå ner
Og eg har sjøl sendt ut invitasjon
Og eg har prest, eg har klokker.
Det er full korrupsjon

Men alt dette står i testamentet,
alt dette står i testamentet
Og den som tar hånd om min Constanze
får min hatt, får mine sko,
får mitt extravaganza

Ta kontroll på kontinentet!

Eg ser det for meg
Eg ser det for meg
Eg ser det for meg,
det kryper imot meg
Eg ser det for meg
Eg ser det for meg
Eg ser det for meg,
det kryper imot meg

Åh, mi søster, åh, mi søster,
nå vett eg kven som er tyster
Åh, mi søster, åh, mi søster,
Eg hørte alt du sa ved mi kiste
Fader Martin. fader Martin,
eg syns dette begynner å lukte bensin
Og min Constanze, og min Constanze,
ta min hatt, ta mine sko,
ta mitt extravaganza

Ta kontroll på kontinentet!

Contributed by Jordan J. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos