Ik Heb Er Alles Aan Gedaan
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Wat heb jij toch bij me aangericht
Heb jij jezelf zo laten gaan
Zie in de spiegel ook geen blij gezicht
Maar in een ooghoek welt een traan
'T is raar dat na wat ik heb meegemaakt
Toch ergens van je hou
Maar tegen beter weten in
Geef ik jou niet meer je zin
Moet ik het zien te redden zonder jou

Ik heb er alles aan gedaan
Maar steeds opnieuw ben jij je eigen gang gegaan
Want je woonde wel met mijMaar ik hoorde er niet bij
Je hebt me zoveel pijn gedaan

Overall Meaning

The lyrics to Marianne Weber's song "Ik Heb Er Alles Aan Gedaan" are a reflection of a relationship that has gone sour despite one person's best efforts. The singer is addressing their former partner, asking them what they have done to them. It seems that the partner has let themselves go and the singer can't even recognize their own face in the mirror. The singer is holding back tears, but they still love the partner despite all that has happened.


However, despite loving the partner, the singer acknowledges that they can no longer give in to their demands. They have tried their best to make the relationship work, but the partner keeps going their own way. The singer has come to the decision that they need to move on without the partner in their life, despite how difficult it may be.


Overall, this song is a reflection on a love that has gone wrong despite the best intentions and efforts from one side. It shows that sometimes, despite loving someone, it's necessary to let them go for the sake of one's own well-being.


Line by Line Meaning

Wat heb jij toch bij me aangericht
What have you caused me to go through


Heb jij jezelf zo laten gaan
Did you let yourself go to do this to me


Zie in de spiegel ook geen blij gezicht
I don't see a happy face reflecting back at me in the mirror


Maar in een ooghoek welt een traan
But a tear wells up in the corner of my eye


'T is raar dat na wat ik heb meegemaakt
It's strange after everything I've been through


Toch ergens van je hou
I still love you somehow


Maar tegen beter weten in
But against my better judgement


Geef ik jou niet meer je zin
I won't give in to you anymore


Moet ik het zien te redden zonder jou
I have to try to make it on my own without you


Ik heb er alles aan gedaan
I have done everything I could


Maar steeds opnieuw ben jij je eigen gang gegaan
But you kept doing your own thing over and over again


Want je woonde wel met mij
Even though you lived with me


Maar ik hoorde er niet bij
I didn't feel like I belonged


Je hebt me zoveel pijn gedaan
You caused me so much pain
Contributed by Samuel N. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

René de Kok

Goed nummer om te horen!! Ben een grote fan van jouw!!

M S

Ohhhh kan van dit nummer geen genoeg krijgen

Niels Danny

heerlijk om te beluisteren,prachtig marianne

Peter Lejewaan

ja fijne muziek!!

demi dimster

Mooi nummer

joke Kraus

k blijf van je houden wat er ook gebeurd zoek het voor mij maar gewoon maar het uit ik heb verloren x

More Versions