Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Gunerius
Karpe Diem Lyrics


Jeg ble født i trafikken
Pappa tok meg med ned på
Gunerius
Der ble jeg døpt i trafikken
Samma hvordan jeg synes du ser ut

Corner er'ke mål, mål er mål
Det er det de lærte meg i Holmenkollen
Og får du ballen må du holde på'n
Kjøp laget, stå nå på
Halla Sogndal, halla Jostein Flo
Dette er 100, 6 Radio Oslofjord
Sporveien som fostermor
Det er hvor jeg bor hen a
Og jeg var sikker på at jeg skulle bli boende inni byen min til blodet stivner
Men nå titter jeg på en skjerm med to poder som ligger i fosterstilling
Tvillinger, tvillinger, tvillinger, tvillinger, shit
Enda større bil, enda større hjerte, enda større tits
Hun vil ha større, hun vil ha gard, så hun vil ha Jonas
Jeg vil ha støyet, jeg vil ha bab, men jeg vil ha Oda
Jeg skal bli far, dette er en lotus
Jeg skal bli far, jeg skal bli far, resten er bonus

Jeg ble født i trafikken
Pappa tok meg med ned på
Gunerius
Der ble jeg døpt i trafikken
Samma hvordan jeg synes du ser ut

Så skal jeg elske deg til døden
Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel
Hun sa: Jeg elsker deg til døden
Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel

Corner er'ke mål, man, mål er mål
Det er sånn vi snakker om i Holmenkollen
Ikke lek kriminell, du sjokkerer ingen
Som har makt over børsnoteringer
Hva er bittelitt knivstikking mot
Tisifret hvitsnipping når
Slipset knytes i shipping
Er det ingen MMA eller kickboksing, bare blind vold
Økokrim er i strøket mitt som: dingdong!
Ingen tyster her, fruen lurer på hvorfor de er innom
De ser etter Svein, de er alt for seine, han er på flyet nå
Svein i Sveits, Liechtenstein
Ny kåk og nytt kvinnfolk
Ny båt og ny PIN-code
Ny slåbrokk, nytt sim-kort
Det kommer til å ordne seg for fintfolk
Jeg og Svein fant på tull
Jeg og Svein er samma kull
Jeg og Svein er fra et sted der du aldri prater om nedturen

Jeg ble født i trafikken
Pappa tok meg med ned på
Gunerius
Der ble jeg døpt i trafikken
Samma hvordan jeg synes du ser ut

Så skal jeg elske deg til døden
Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel
Hun sa: Jeg elsker deg til døden
Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel

Til døden
Til døden
Til døden
Til døden skiller oss ad
Ad Ad Ad Ad

Contributed by Aria G. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

King Quest

I can see that somebody already posted the translated lyrics, but the intro is not included, here I go:

Original intro:
Jeg danser på gjerdet, mellom grådighet og ambisjoner
Sommesteder, slalåmskoler, oljebek og svarte kroner
Kjøp, selg
Kjøp, selg
Kjøp, selg
Løp
Og fly
Men ikke gå under vingen sto det på skiltene i nabolaget mitt
For corner er ikke mål, mål er mål
Det er det de lærte med i Holmenkollen
Så jeg danser på gjerdet, mellom grådighet og ambisjoner
Sommersteder, slalåmskoler, oljebek og svarte kroner
Jeg er Lillelord, og jeg sa: "heisann Montebello"

Translated intro:
I am dancing om the fence, between greed and ambitions
Summerplaces, slalom schools, oilresin and black crowns
But, sell
Buy, sell
Buy, sell
And fly
"But do not go under the wings" the signs in my neighbourhood said
Because corner is not a goal, a goal is a goal
That is what they teached me in Holmenkollen
So I am dancing om the fence, between greed and ambitions
Summerplaces, slalom schools, oilresin and black crowns
I am Lillelord, and I said: "Hey Montebello"Sandy Tree

I was born in the traffic
Daddy brought me down to Gunerius
There I was baptised in the traffic
No matter how I think that you look like


A corner kick is not a goal, goals are goals
That's what they taught me in Holmenkollen
And if someone passes you the ball then you have to keep/protect it

Buy the team, hang in there now
Hello there Sogndal, hi there Jostein Flo
This is 100.6 Radio Oslofjord
The public transport as foster mother
That's where I live then

And I was sure that I would live in my city 'til the blood hardens
But now I'm looking at a screen with two little ones in fetal position
Twins, twins, twins, twins, shit
An even bigger car, an even bigger heart, even bigger tits
She wants bigger, she wants a farm, so she wants Jonas
I want the noise, I want the kebab, but I want Oda (girl's name)
I'm going to be a dad, this is a lotus
I'm going to be a dad, I'm going to be a dad, the rest is a bonus

But I was born in the traffic
Daddy brought me down to Gunerius
I was baptised in the traffic there
No matter how I think that you look like

So I'm going to love you until I die
It is a death threat, death threat, death threat
She said: I will love you until I die
It is a death threat, death threat, death threat

A corner kick is not a goal, goals are goals
That's what we talk about in Holmenkollen
Don't play criminal, you're shocking no one
that have power over the IPOs
What is a little bit of stabbing compared to
Ten digit white-collar crimes when
The tie is tied in shipping
Is there no MMA or kickboxing, only blind violence

The Ecocrim are in my hood like ding dong
No one snitches here, the wife wonders why they've come
They're looking for Svein, they are way too late, he's on the plane now
Svein in Switzerland, Liechtenstein
New shack and new women
New boat and new PIN-code
New bathrobe, new SIM-card
It'll work out for rich people
Everything will work out for gentlefolk
I and Svein were up to no good
I and Svein were born in the same litter
I and Svein are from a place where you never talk about negatives


I was born in the traffic
Daddy brought me down to Gunerius
There I was baptised in the traffic
No matter how I think that you look like

So I'm going to love you until I die
It is a death threat, death threat, death threat
She said: I will love you until I die
It is a death threat, death threat, death threat

Till death
Till death
Til death
Till death do us part
Part, part, part, partButt Mash

Intro: Chirag

I dance on the fence
Between greed and ambitions
Summerplaces, slalom-schools
Oilhills and black-crowns
Buy, sell, buy, sell, buy, sell
Run
And fly
But don't go under the wing it says, on the signs in my neighborhood
Because corners aren't goals, goals are goals
That's what they taught me in Holmenkollen
So i'm dancing on the fence, between greed and ambitions
Summerplaces, slalom-schools
Oilhills and black-crowns
I am Littlelord
And i said, howdy, Montebello

That's at least the intro before the actual songAll comments from YouTube:

Edvard Goto

Var det bare jeg som fikk frysninger av denne beaten her

Butt Mash

Sangen var så god at tårene satt fast i øya. Jeg fikk så vidt puste

Jullien

Eg også

Thomas Risan

https://youtu.be/0ll3_EyzkyM

Nonesky

Nope! Ikke bare du =) =p 33

Tris05_Momio

Eddi Goto to år senere, enda frysninger

4 More Replies...

S. Ml.

Elsker videoen, elsker teksten. Elsker nostalgien, sårheten, ærligheten og setninger som "det kommer til å ordne seg for fint-folk". <--Den setningen virker "triviell", men flyter kraftig over med et tungt budskap. Hvis du/dere og alle andre med sammenfallende samfunnsverdier er Lillelord, har jeg håp for at mindre av det norske samfunn blir et materialistisk grådighetshelvete.
Tenkte å se videoen om igjen, men ble så rørt at jeg ikke orker. :) Hilsen ei som også er født i 1984.

Kathia

Heard this song in skam, loved it even though didn't understand a single word

ParadoxZ

@WirdManTV *are, bc lyrics are plural.

WirdManTV

@frunefarian is*

More Comments

More Videos