Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Earfquake
Tyler the Creator Lyrics


For real, for real this time
For real, for real, for real this time
Bitch, I cannot fall short
For real, for real, for real this time (yeah yeah)
For real, for real, for real this time

'Cause you make my earth quake
Oh, you make my earth quake
Riding around, your love is shakin' me up and it's making my heart break
'Cause you make my earth quake (earth quake, ooh)
Oh, you make my earth quake
Riding around, your love is shakin' me up and it's making my heart break

Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault (yeah)
'Cause when it all comes crashing down I'll need you

'Cause you make my earth quake
Oh, you make my earth quake
Riding around, you tell me something, baby, and it's making my heart break
'Cause you make my earth quake
Oh, you make my earth quake (earth quake, yeah)
Riding around, your love is shakin' me up and it's making my heart break (you already know)

We ain't gotta ball, D.Rose, huh
Don't give a fuck 'bout nun', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh
Bih, don't set me up, fuck that
I'm with Tyler, yuh (slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (like Woah Vicky)
Oh my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah
So in love
So in love

Don't leave, it's my fault (fault)
Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault
'Cause when it all comes crashing down I'll need you

(Ay, ay) 'cause you make my earth quake
I don't want no confrontation, no
You don't want my conversation (I don't want no conversation)
I just need some confirmation on how you feel, for real (for real)
(Ay) you don't want no complication, no
I don't want no sovereign nation (I don't want no sovereign nation)
I don't even know 'bout that 'cause I'm for real (for real)

I said don't leave, it's my fault (one)
I said don't leave, it's my fault (two, two)
Don't leave, its, it's my fault girl (one, two, three)
Don't, do-do-do-do-do, I need

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC
Written by: Jordan Terrell Carter, Tyler Gregory Okonma

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Nice Guys

It took us months and our best experts but we finally broke down Carti's Ancient Astronauts language 👽
Here is the english translation just for you :

We ain't gotta ball, D. Rose, huh
I don't give a fuck 'bout none', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh (Yeah)
Bih', don't set me up (Okay)
I'm with Tyler, yuh (Slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (Like Woah Vicky)
Oh, my God, hold up, um
Diamonds not Tiffany, huh, yeah (Woah, woah)
So in love
So in lovechristurexx

Lyrics:
For real, for real this time
For real, for real, for real this time
(Bitch, I cannot fall short)
For real, for real, for real this time (Yeah yeah)
For real, for real, for real this time

'Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake
Riding around, your love be shakin' me up and it's making my heart break
'Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake (Earthquake, ooh)
Riding around, your love be shakin' me up and it's making my heart break

Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault (Yeah)
'Cause when it all comes crashing down I'll need you

'Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake
Riding around, you're telling me something is bad and it's making my heart break
'Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake (Earthquake)
Riding around, your love be shakin' me up and it's making my heart break (You already know)

ਗੋਲ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀ. ਰੋਜ਼, ਹਹ
'ਬਾ fuckਟ ਨਾਓ (ਹੋਲ' ਅਪ) ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਓ (ਹੋਲ ਅਪ)
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ (ਹੋਲ ਅਪ) ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਪਲੱਗ ਗੋਨ ਨੇ 'ਮੈਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ (ਹੋਲ' ਅਪ) ਕੀਤਾ
ਬਿਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ (ਠੀਕ ਹੈ)
ਮੈਂ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਯੂਹ (ਸਲਿਮ)
ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਹੋ (ਹੋਲ ਅਪ)
ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ (ਹੋਲ 'ਅਪ, ਯੂਹ)
ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਿੱਕੀ (ਹੋਲ ਅਪ, ਯੂ)
ਓ ਮੇਰੇ ਰਬਾ (ਹੋਲ ਅਪ, ਅਮ)
ਹੀਰੇ ਟਿਫਨੀ ਨਹੀਂ (ਹੋਲ ਅਪ, ਯੂਹ)
So in love
So in love


Don't leave, it's my fault (Fault)
Don't leave, it's my fault
Don't leave, it's my fault
'Cause when it all comes crashing down I'll need you

'Cause you make my earth quake
I don't want no competition, no
You don't want my conversation (I don't want no conversation)
I just need some confirmation on how you feel (For real)
You don't want no complication, no
I don't want no side 'formation (I don't want no side 'formation)
I don't even know about that cause I'm for real (For real)

I said don't leave, it's my fault (Come on)
I said don't leave, it's my fault (Two, two)
Don't leave, its, it's my fa-ault girl (One, two, three)– D4ʀkɳɛss ;;

Lyrics:
1:36 – 1:39 (Language of the Gods)

Tnÿnd’æt børiy’ōw
Wöñg’óh fubaÿn’ùh
Wÿnlayh fümåy’ùh

Gwømák'àh málul
Lwōng’öw seït miÿø’uhp
Bÿdõn' seïh’t mioup
Aÿwę’éiy táile’y ø’up (Kláah)
Wįl’áy ætdò’u kåh

Įnshëÿ’weekí (hå’ÿ løw’e, uh)
’Åyw’öh víiki (hå’ÿ løw’e, uh)
Oh maagáh (hå’ÿ løw’e, uh)
Doïmnai tìily (hå’ÿ løw’e, uh)

Sœyl’üh
Sœyl’üh
Sœyl’üh [...]

DWÕND’WĘYYYYYYYYYYYY~!Travis The Clown

When playboi carti said: 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏
𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟
𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯
𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿
𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏
𓁐 𓁑 𓁒 𓁓 𓁔 𓁕 𓁖 𓁗 𓁘 𓁙 𓁚 𓁛 𓁜 𓁝 𓁞 𓁟
𓁠 𓁡 𓁢 𓁣 𓁤 𓁥 𓁦 𓁧 𓁨 𓁩 𓁪 𓁫 𓁬 𓁭 𓁮 𓁯

I felt thatCheonsa.

We ain't gotta ball, D.Rose, huh
Don't give a fuck 'bout nun', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh
Bih, don't set me up, fuck that
I'm with Tyler, yuh (slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (like Woah Vicky)
Oh my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah
So in love
So in loveCheonsa.

Nobody can understand him that’s why and here it is We ain't gotta ball, D.Rose, huh
Don't give a fuck 'bout nun', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh
Bih, don't set me up, fuck that
I'm with Tyler, yuh (slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (like Woah Vicky)
Oh my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah
So in love
So in loveCheonsa.

We ain't gotta ball, D.Rose, huh
Don't give a fuck 'bout nun', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh
Bih, don't set me up, fuck that
I'm with Tyler, yuh (slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (like Woah Vicky)
Oh my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah
So in love
So in loveNight Shadow

Carti Lyrics:
Wiganbarirol, huh
Dongifomaino, huh
Blengafomaino, huh
Yugancaimaino, huh
Bongasemio, huh (Yeah)
Bidonseimio (Okay)
Wunditaile, yuh (Slime)
Jilairaideca
Enshiwi, huh, yuh
Lawowiki , huh, yeah (Like Woah Vicky)
Gomaiga, hold up, um
Tenaitim, huh, yeah (Woah, woah)
Zoiña(I been so in love)
Zoiña (I been so in love)iliketoeatbabiesforbreakfast

carti lyrics:r̵̡̨̢̢̛̤̬̟͔͉͇̻͔̟̻̺͉͉̘̗̺̗̝̬̝̙̗̬̯͕͚͇̼͎̩͙̗͓̮̦̘̦̰̗̺̘̜͂͆́́̓͗̒̒̍͂̀͆̈́̀̈́͗͊̇͋͗͛̆͛͗̊͋̓̔̓̌́̎͆͐̈̇̐͊̌̎͋̚͘̚̚̕͜͝͠͠͠͝͝ͅg̴̡̢̛̛̛̘͔̞͚̤̺͈̬̤̰͈̖̥̱̗̝̙̖͈̳̩̖̜̪̜̭̠̜̙̱̣̖̬̻͗͗̋̑͑̀̑͂͗́̊̄͋͋͐͐̑͆̐̊̇̑̐̔͋͒̌̏̽́̑̃̇͛͂͑̈́̂̅͒̍͗͗̑̌̀̑̉͋̑̓̓̇̒͋̃̈́̌̏̿̀̓̎̚͘̕͘̕͘͝͠͝͝͝ͅͅͅę̴̧̡̨̥͇̞̪̻͈̭̼̹̬̼͎̼̟̟̞̜̙̟̗̦͎̯̮̗͙͖̗̩̙͔̯̻̜̞͚͍̣̩̦̻͒̏̒̀̓͒͗̀̽̆͌͊̃͑̾͋͗̈́̎̂͋͂́̑̔̇̾͐̎̈́͘͘̕͜͜͠͠ų̸̧̡̢̢͔̗̬̙̻̭̝̗̻͎̻̘͉̥͔̩̗͙̠̣̲̻̙̘͍̏̏͂̃̈́̿͂̃͂̂͑̀́̊̀̊̽̌͌̅͑̍̋̎͑̑̉̂̑͋̎̒̈́̃͌̓̕͜͝͝ͅͅo̵̧̢̧̧̧̨̧̢̙̝̙̩̙͈̝͓̠̯͖̪͎̱̮̙̮̱̼͇̼͍̰͖̟̲̻̲͕̮̜̗͚̼͖͕͈̜̦̦͕̖͖̘̱͍͕͗̈́̀̔̃̊̐͐͊͂́̊̇̉̓̿̀̆̈́̎̒̆͗͗̆̐͂̅̄̃́̋̇̽̌́͑̀͛̓́͒̕͜͜͠͝͠͠͝͠g̷̨̛̛͉̣͈̭̫̖̝̪̽̊̓̌͋̄͆̌̽̽̃̄̅͊̑̑͒̍́͗͐́̄̍̔̄̑̾͗̑̓̃͑͒̀̽̔̃͌̒̈́̌͒͗͑̕͠͝͝͝ͅ;̶̧̨̧̡̢̢̧̧̛̛̛̝͙̳̣̤̭̥̘͔̲̟̤̘̘͇͍̗̱͎̜͍̼̤̪͚̩̫̻̖̺̥̫̘̳̬͖̹̘͎̫͉̥̝͓͚͍̰̩̳͚̗͇͐͗̓̔̈́̀͑͛̄͐̂͛̍̋̎̍̋͛̽͂̃̄̇̓̀̉͐̀̑̀̆̊͗͆̏͊̄͌̆̈́̒̃́̿͂̀̌̋̆̄̏̃͆̌̾͋̄̎̂̈̑͛̽̉̾̿̈͌̇͌͌̾͛̈́̀̆͒͆̈́͋̔́̀̐̚̕̚͘͝͝͝͝͠͝ͅͅf̶̨̨̧̧̢̧̛̛̖͉̲͈͕̠̥͈͔̩͕̟̫̭̻̙͖̥͎̮̺̺̭̖̮̭̫̱͎̘̜̪̺̼̹̱͍̩͎͎̩̺͍̗͙̮͖̬̠͎̭̆͂͗̈͐͒̿̊̌͋̿̊́́̋́̃́̈̋̇͆̔́̒̈͒͋̔́́̋̃̍̉̊̃͒̆̍̾̿͑̽̌̀̀̋̓̇̐̕̕̕͘͜͜͜͠͠͠͝͝͝͝͝ŗ̷̡̧̧̨̛͉̺̗̟̟̺̣̗̹̬̜̲͔̤̮̮̖͖͕͇̥̳͓̳̣̰͉̱̥̼͍͇̱͇͍̫̗̲͚̤̘̣̹͎͐̀̀́͗̀͐͒̑͑̌̈́͊̉̆͑̾́̽̽͗̊͐̈́̓͛̊̎̑͛̽͊̏͊̌̊͑͌̈̇̀͐̒̌̀̇͑̋́͂͆̾̆͆́̾͋̽͒̍̚̕̕̕̚͘͘͜͠͝͝͠͝ͅͅͅĝ̷̨̡̛̛̟͖̮͔̘͎͓̫̱̓̆̉̔̐̑̾͋͐͂̈́̀̏̃̾͌̆̇̈́̈́̈́̒͆͆̈́̎͂́̀̑̈́͂̆̂̊̐͒̊͑̐͊͒̿͒̑̋̄̇̒͊̈́͋͗̄̈́͊͒̅̂͋̅̚̚͜͝f̷̨̛̥̻̼͕̼̱̬͓̪̹̩̯̣̠̯͕̜͑̿̆̂̀̿͂̋̿̐̀̅̒̆͛̑̒͌̈́̃̏̈̽̌̅̃̐̏͛̐̇̈́̈́̏̆͒̐͌͆̿̒̕͜͝͠͠͠͝͠͝͠ͅe̴̢̢̨̳͔͉̜̳̯̲̪̬̜̩̬̰̩̠̻͕̺͖̞̩̫̖͖͖̮͚͖͇͇̫̭͇͚͈̪̟͎̮̳̪͖̦͊̐̈́̎̋̉̀̑̅̇͑̈́̐̐̄̈́̏̈́̄͂̈́͆͐̈́̊̔̋͊̐̀̏̋̈́̈́̾̍͘̚̕͜͝͠͝ͅg̸̛̛̛̯̻̩͇̥͖͉̘̪̮̲̱̗̤̭͖̮͌̈͗͛̃͆́͒̀̈͌̈́͋̑̌̅̎̐̑͛̄͌̊̇̔́̐̈́̾̎͛̒̒̓̑̈́́̂͗̋́̾͆̋́͛̂̒̈́̃͂̓͌̑̀̓͂̀̌̾̏̅̄̍̒̊͊̏̄͘̚͘̚̚̕̕̕͠͠͝͠͝͝͝͝͝͠͝͠f̵̧̢̢̧̨̨̧̩̦͙̗̝̳̰̮͇̫̱̝̞̱͓̳̭͓̳͍̘̳̦͎͉̖̜͉̼̻̜̗̘̻̜͔̥͙̝̲̺͕̪̬̟̮͍͉͉͕͕̻͓͕̮͙̘̲̗͓̜͚̳̥̜̯̭̠̠͖̝͇̮̣̹̯͚͖̣̰̱̹̖̘͉̰̱́̽͒͊̍͋̊̇̉̆̎̀̃̀̓̏̄͑̽͊̐̆͌̎̈́̃̐͂͊͊́̒̑́̄͂̓̓͋̒̀̂͐͑̈́͆́̽͑̇̽̃̀̈́̊͊̆̌̾͂̃́̆̋̓͗̈́͋͆͊͗̓̏̈̋̉̉͒͂̏̈́̿̈̚̚̚͘̚̕̚͘̕̚͘͜͜͜͜͝͠͝͝͝͝͝͠͝ͅͅͅr̵̡̡̡̢̛̯͔̫͉̜̲͖̹̙̠̯̪͍̪̜͎̟̮̳͖̻̟̱̱̯̳̗̗͕̪͚̜͓̺̩͚̰͔͕̟͚̙̤͈͖̞̩̤̬͇͋̆̇̎̾̒́̐̍͗̉̊̏̀̓͒̏̃̓͐̆̓̔̽̀̄͌̃͐̄̿̍͑̔̓̿͐̔͛̂͆̾̄͑͂̌̆́͛͆͘͘͘̕̕͘͜͜͝͝ȇ̷̡̛̗̰͚͙̣̬̼̻̮͖̠̪͓̻͔̝̩̞̠̝̰͉̭̻̃̔͌̄̄̔̓f̶̨̛͎͍̯̱̜̬͔͓̠͈͓̫͚̮̙̮̪͍̩̣̹̘̑̋̓̏͋͒͆̓͆̅̽̓̓̋̾̋͐͊͗̍̈͊̑͋̀̋͌́͛͐̓̎̑̅͋̋̓̀̿̄̒̌͗̀̽̆͐́̆͊͛̈́͌͗̆̋͛̈͐̅̇͑͛͑̀́͊̎̍́͋̈́̿̔̌͑̇̒͋́͗̓̏͗̿́̚͘̚͘͘̕̚͘͠͠͝͝͝͝ͅͅu̴̢̢̢̨̧̢̢͖͍̖̳̼̦̱͙̭͍̱͓̠̬̹̮̫̹̦̤͍̝͓̰̪̟̻̻̯̥͖͍̱̮̙̞͙͔̳̮̙̘͉̯̲̝̥͔̖̟̬̲̅̑̋̎̾͋̈́̃͛̇̽̓͗́̓͛͐͆̌̿͊̆͌̓͐͌̇̽̈́̾̉͌̍̔̌̑̕̚͝͝ͅͅͅͅͅĥ̴̢̨̢̢̧̢̧̢̪̪̯̠̞̳̲̣͉̼̟͎͍̝͔̮̻̰̮̙̭͖̫̤͍̻̩̪̠̬̳̦͍̼̙̦̳͍̹̣̻̪̙̙̼̹̦̞̘͙͎͙̼̠̰̲̩̼͙͎̳̙͖̣̘̞͙̤̙̳̝͚̙̘͍̖͓͕̼̮͎̖̺͚̙͔̩̤́̑̾̽̍͌̿̈́͜͜͜͜͠ͅͅr̴̢̧̧̡̛̼̘̻͈͎̯̮̺̞͎͉̱̙͍͙̳͈̘͇͎̯̗͖̙̜̫͎̰͚̗̘̺͚̥͙̝̯̼̩͇̬̪̺͈̠̞̼̖̳͙̣̬͕͇̝͙̪͓̻͈͈̝̹͍͉̪̗͉̖̜͈̣͎̼̱̤͔̭͆̈́͂̀̌͌̔́́̔́̌͆̊̈́̀̿͐̾̈̍̍̈́̊̒͗͐͌̉͗͑̀̈́͘̕̕͜͝͠͝͝ͅͅo̶̧̢̢̧̨̢̡̨̨̡̡̝̠̟̥̯̪̜͔̣̫͔̪̺̩̼̺̳̗̜͔̞͔̪̦̝̮̮̲͉̫̳̺̹̜̳̤̞͚̮̻͈͍̜̖̫̝̱͍͍̜̳̱͚̻͈̠̲̳͖̱̱̯͓̤̙̍̌͜͜ų̸̧̨̨̢̡̨͓̫̥͙͖̦͉͖̻̤̮͇̜͍̖̪̘̝͕̳̼̳̥̼̤̭̠̺͕̹̠͈͉̰̙͎̘̩͖̘͎̮̥͖̹̮̯̥̙̰̯̪̹̺̠̥̰͔̰̲̲̞̻͚̟͇̩̞̜͔̥̥̗̗̼̯̭͈̻͓̼͛̎̐͌̋̒͒͊͑̈́̐̂̔͊̂͑̔̿͂̎̄̾͒̃̈́̀͌̈͊̿̈́̆͒͋̿́̈̄̾͆̑̆̔̽̈́͋͐̃͗̄̉̃͒̓̀̆̇̅̑͑̀͐̈̑̏́̀̓̓̓̆͋̒͂̂̐̉͒͊͂̈́̐͆͑̈̓̃̽̑̚̕͘͘̕̕̚͜͜͜͝͝͝͝͠ͅͅͅg̵̨̧̧̡̨̡̢̡̛̛͙̰̮̞͉̣͖͔͉̤̭̖̥̬͎͈̼̬̺̯̤͈̙̲̟̞̥͈͕̻̭̭̥͓̤͔̹̲̠͕͖̜̞͚̬̝̯̦̫͖͎̲̦͙͓̮̪̪̥̤̜̺̘̱̲̖̲͓̣͓̳̗̘͂̄͒̽͗̎͗́̀͊͐̔̍̅̓̇͆̓̔̽̒̈́̋̆̐̅͒̾̂̂̾͆͗́̆̇̽̏̊̍͛̓͒̎̊͊̓͌̌̈͂̒͒͋̊̀́̑͌̎̌̄̅̂͗̾́̎̏̂̽͂͛͌́̂͘̕͘̕͜͜͝͠͠͠͝͝͠ͅͅh̷̡̧͓̯̗̤͔̞̖̫̩̦̳͈̠̹̪͉̆̃̅͆͗̚͘͜͝r̴̢̧̢̢̡̡̡̛͎̹̤̹̣̥̘̭͈̩̺̠̞̻͎̳̟͍͖̺͔̖̻̘̣͙̤̻͇̪̫̹͈̻̤̳̮̞̟̖̩̖̠͇̪̳̝͍̝̺̺̯̥̙͚̜͉̦͉̳͙̜̳͒̃̆͌͗̇̿͌̄̓͆̂̅̄̿͌̂̈̐̓̒͑͗́͂͐́̉̊͐͑͌̀̊̅̈́̋͗͌̾̃͋͐̈́̈́̌̈́͐̉̋̈̅̐̎͛͌̾̒̽̒̚̚̕͘͘͜͜͝͠͠͝͝͝ͅͅͅē̴̡̢̢̧̘̺͇̠̫͔͈̤̫͓͇͍͈̘̼̩͇̩̣̟̫̝͈̟̠̲̠̺͈̙̙̰̱̯͙̦̼̫̙̲̣͙̜̥̣̩̫̭̠̳͓̹̪͓̲͍͚̺̰̫̫̤̥̝͖͗̋͂̐͌̎̎͌͂͊̒͗͗̂̈͛͂̽̉̾̇́̄͒̈́̎̑̿̔́͑̌͊́̌͒̌̉̊̓̈̎̃́̄͑̈́̊͒͘͘͘͜͜͝͝͝͝͝͝͠ͅͅͅͅͅa̴͔̱̮͕͈̝̮̋͗̌̍͆̑̒͌̃̽̾͛͊̔̍̃̉̔̇̌͂͌̈́̃͑̂̿̂̉̂̋̓̿̈́͌̒̈̏́̔͂͂́͗̑͌̇̏̈͊̓͊̋̈́͂̎̔̄̕͘͘͝͝͝͝ͅg̷̡̡̧̧̧̢̧̡̡̢̛̛͉͖̰̖̪͖̹̼̱̫̯̙̰͚̯̮̹̜͓̰̭͔̱̖̩̬͔͕̩͈̺͇͍̺͉̣̻͍͈̭̙̞̮̹͎͓͔̮̣̜̟̝̤͇̪͎̳̳͈̫̦̰̘̟̺̖̠͔͇͈̑̈́̆͐̊͛̅̃̓̉͛́͒̀̆̒͋̎̐̉́͛̉̑̾̀̽̍̒̆͗̈́̇̀̏́̇̒͂̒̇́̾͋̈̎̎̈́̈́̊͌̂̋̀͑̑̓̈̒̔̅̇̓͂̕͘͘̚̚̕͘͜͜͠͝͠͠ͅͅͅḩ̸̨̨̛̛̯͙̘̞̥̤̲̗̣̬̠̗̲̜̗̦̭̥̯̼͙͓̣͉̤̩̖̼͔͔̘̗͉̙̺̪̫͚͕̭̻̘̰͙͍͖͔͎͕̞͇͎̖͋̾̌̊̽̃̉̔̂̐͌̅́̂͂̔̓͊̅̏̂́͑̉̊̒̅̒̂͆͊͗̈́͒̈̉̈́́̈́̉̾͗̔̅̃̈́̿̍̊̿̑̆̉́̇̾̓̾̍̌͋̄̓̔͊͂̾̓́͐̄͋̇́̓̐͆͌̑͆́̇̅̒̕̕͘̚̕̚̚͝͝͠͠͠Cheonsa.

We ain't gotta ball, D.Rose, huh
Don't give a fuck 'bout nun', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh
Bih, don't set me up, fuck that
I'm with Tyler, yuh (slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (like Woah Vicky)
Oh my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah
So in love
So in loveLarrikin

if anyone is actually wondering what Carti said here you go...

We ain't gotta ball, D. Rose, huh
I don't give a fuck 'bout none', huh
Breathin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh (Yeah)
Bih', don't set me up (Okay)
I'm with Tyler, yuh (Slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (Like Woah Vicky)
Oh, my God, hold up, um
These diamonds not Tiffany, huh, yeah (Woah, woah)
So in love (I been so in love)
So in love (I been so in love)All comments from YouTube:

Nice Guys

It took us months and our best experts but we finally broke down Carti's Ancient Astronauts language 👽
Here is the english translation just for you :

We ain't gotta ball, D. Rose, huh
I don't give a fuck 'bout none', huh
Beamin' like fuck my lungs, huh
Just might call my lawyer, huh
Plug gon' set me up, huh (Yeah)
Bih', don't set me up (Okay)
I'm with Tyler, yuh (Slime)
He ride like the car, huh
And she wicked, huh, yuh
Like Woah Vicky, huh, yeah (Like Woah Vicky)
Oh, my God, hold up, um
Diamonds not Tiffany, huh, yeah (Woah, woah)
So in love
So in love

Hom Tolland

So where’s the English?

Iván ruiz

Q

deimos4ever

its so easy just google

Monster

@[nWo] BlackBloodLazic bruh same

the weirdest person you would ever meet

Pretty sure is "Down that titty" Not "diamonds not tiffany"

185 More Replies...

Topaz

Not gonna lie, when Carti started speaking in Minecraft enderman I cried.

oldman swagga aka Scooba Steve

That's playboi carti??

Jan Pal

Idk what the cry implies....
Happiness, anger, sadness??

Dylan Trash mint

@Coco Loco a as

More Comments

More Videos