לי זה לא מספיק
Avraham Tal Lyrics


זה לא אלייך שאני נמשך אשה יפה
כי אם אל כל מה ששכחתי בתוכי
יופייך מכאיב מרהיב ומעורר
לראות עד כמה התרחקתי מעצמי

זה לא ממך שאני בורח יפתי
אני בורח מעצמי כל השנים
אני קולט שבתוכי חי לו מישהו אחר
מהאור הוא מסתנוור ובחושך הוא בוחר
מי שם מדבר בתוכי
ההרס העצמי או אני האמיתי
למה אני רוצה את מה שאין לי
למה מה שיש לי לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

זה לא אלייך שאני נמשך אשה יפה
כי אם אל כל מה ששכחתי בתוכי
יופייך מכאיב מרהיב ומעורר
לראות עד כמה התרחקתי מעצמי

זה לא ממך שאני בורח יפתי
אני בורח מעצמי כל השנים
אני קולט שבתוכי חי לו מישהו אחר
מהאור הוא מסתנוור ובחושך הוא בוחר

מי שם מדבר בתוכי
ההרס העצמי או אני האמיתי
למה אני רוצה את מה שאין לי
למה מה שיש לי לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

לי זה לא מספיק
לי זה לא מספיק
לא מספיק

Writer(s): Avraham Tal, ג'וני גולדשטיין

Contributed by Jacob O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found