אדם צובר זיכרונות
avraham Tal Lyrics


We have lyrics for these tracks by avraham Tal:


adam tsover zichronot אדם צובר זכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ בחדשי הקיץ כמו חגב בע…
Adam Tzover Zichronot אדם צובר זכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ בחדשי הקיץ כמו חגב בע…
Adam Tzover Zichronot (Man Accumulate Memories) אדם צובר זכרונות כמו נמלים בחדשי הקיץ. בחדשי הקיץ כמו חגב בע…
Hayamim Ovrim אם תלכי לי בשנייה עולמי יקרוס ואם אלך לך, תצטערי על הזמנים ב…
Hazman Ose Et Shelo מה אומר ומה אגיד רק אנחנו כמה שיודעים מה היה שם באמת בשעו…
Shoshana תני לאור שלך לעטוף את כולי תעשי מה תעשי תני לאור שלך…
אדם צובר זכרונות מילים: יונה וולך לחן: שמעון גלבץ נה, נה, נה, נה אדם צובר ז…
אם את הולכת אם את הולכת או אם את חוזרת שיגמר יומך בטוב יוצאת אל הדרך ניר…
אני שלך ​עולים על טיסה, כמה את מהממת במעיל שלבשת במיוחד בשבילי כל מה…
הימים עוברים אם תלכי לי בשנייה עולמי יקרוס ואם אלך לך, תצטערי על הזמנים ב…
לי זה לא מספיק זה לא אלייך שאני נמשך אשה יפה כי אם אל כל…
מי לא יבוא בוא ננגן בוא תשב כאן איתי, אתה יודע רגע כזה שכולו…שבוע טוב למה את עושה לי דמעות לא חושבת עלי תמיד עושה לי מנגינות ומה…


The lyrics are frequently found in the comments by searching or by filtering for lyric videos
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions