To schizofrenia
Farben Lehre Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Boisz się - wychylić przez okno
Jakbyś z góry wiedział, że spadniesz
Boisz się w nocy zasnąć
W obawie przed snem
Który może Cię zabić

Schizofrenia - to schizofrenia
Schizofrenia - to schizofrenia

Boisz się ulicznego gwaru
Wyjście z domu - to dla Ciebie cierpienie
Boisz się drugiego człowieka
Stosujesz uniki i wciąż uciekasz

Schizofrenia - to schizofrenia
Schizofrenia - to schizofrenia

Boisz się - sam nie wiesz czego
Chciałbyś uciec - tam, gdzie jeszcze nie byłeś
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma
Kto zwariował - kto zmądrzał?
Schizofrenia - to schizofrenia
Schizofrenia - to schizofrenia

Overall Meaning

The song "To schizofrenia" by Farben Lehre talks about the fear and paranoia that comes with schizophrenia. The first stanza talks about the fear of leaning out of a window and falling, which is a metaphor for the fear of losing control and succumbing to the disorder. The fear of sleep also represents the struggle of a person with schizophrenia to keep control even in unconsciousness. The chorus repeats the phrase "to schizofrenia" as a reminder that these fears and anxieties are rooted in the disorder.


The second stanza talks about the fear of other people, both their presence and their absence. The streets and public spaces become a source of anxiety, and the person with schizophrenia feels the need to avoid others. The fear of the unknown is also present, as the person with schizophrenia wants to escape to a place where they have not been before. The chorus repeats, again emphasizing that these fears are symptoms of schizophrenia.


Overall, the song portrays schizophrenia as a monster that invades every aspect of someone's life. The fear and paranoia are relentless, and the person with schizophrenia is trapped in a constant battle for control.


Line by Line Meaning

Boisz się - wychylić przez okno
You are scared to lean out the window


Jakbyś z góry wiedział, że spadniesz
As if you know you'll fall from up high


Boisz się w nocy zasnąć
You fear falling asleep at night


W obawie przed snem
Due to fear of the dreams


Który może Cię zabić
That can kill you


Schizofrenia - to schizofrenia
Schizophrenia, is just schizophrenia


Boisz się ulicznego gwaru
You are scared of the street noise


Wyjście z domu - to dla Ciebie cierpienie
Leaving the house is agony for you


Boisz się drugiego człowieka
You're scared of other people


Stosujesz uniki i wciąż uciekasz
You avoid and constantly escape them


Schizofrenia - to schizofrenia
Schizophrenia, is just schizophrenia


Boisz się - sam nie wiesz czego
You're scared - you don't even know why


Chciałbyś uciec - tam, gdzie jeszcze nie byłeś
You want to escape to where you haven't been


Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma
Everywhere is good where we are not


Kto zwariował - kto zmądrzał?
Who is insane - who is sane?


Schizofrenia - to schizofrenia
Schizophrenia, is just schizophrenia
Contributed by Adam N. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found