Geheime Liefde
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

K'voel me hier weer zo eenzaam
Ik kijk maar steeds op de klok
Of jij bij me zult komen
Blijft nog altijd een gok
Ik kan bijna niet wachten
Tot jij hier bij me bent
Ik heb in hel mijn leven
Nooit zo'n liefde gekend

Refr.
Als de avond weer is gevallen
Breekt de dag voor ons tweeën aan
In het geheim zijn wij dan weer samen
Als getuige een volle maan
Onze liefde is niet te temmen
Het is alleen een kwestie van tijd
Tot die dag zijn wij nog gevangen
Maar wij worden zeker bevrijd

Kijk diep in mijn ogen
Ik weet dat jij zo weer gaat
Niemand wordt er bedrogen
Niets dat tussen ons staat
Maar waarom mag de liefde
Niet zo zijn als het is
Harten kennen geen grenzen
De wereld die zich vergist

Refr.
Als de avond weer is gevallen
Breekt de dag voor ons tweeën aan
In het geheim zijn wij dan weer samen
Als getuige een volle maan
Onze liefde is niet te temmen
Het is alleen een kwestie van tijd
Tot die dag zijn wij nog gevangen
Maar wij worden zeker bevrijd
(2x)

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song Geheime Liefde captures the feeling of longing for someone who you can only be with in secret. The opening lines express a sense of loneliness, the singer is constantly looking at the clock waiting for their lover to arrive. The singer feels that their true happiness is in the presence of their secret lover. The first verse creates an atmosphere of suspense, as the second line eludes to the uncertainty of whether their lover will show up or not. However, the anticipation is worth it, as the singer has never known love like this before.


In the chorus, the song talks about the liberation of their love. Even though they are still trapped in secrecy, they have each other, and the full moon that bears witness to their love. The lyrics speak to the idea that love cannot be contained, even in the face of societal disapproval. The lyrics show that the lovers are reconciled to the fact that society will never accept their love, but they believe in the inevitability of their love's eventual triumph. The singer believes that it is only a matter of time before they are freed from the burden of their secret.


Overall, the lyrics of Geheime Liefde are a reflection of the complexity of forbidden love. The lyrics portray the love that cannot be easily contained, and the struggle to hold onto the happiness found in love, even if it must be kept secret.


Line by Line Meaning

K'voel me hier weer zo eenzaam
I'm feeling lonely here again


Ik kijk maar steeds op de klok
I keep looking at the clock


Of jij bij me zult komen
Wondering if you'll come to me


Blijft nog altijd een gok
It's still a gamble


Ik kan bijna niet wachten
I can hardly wait


Tot jij hier bij me bent
Until you're here with me


Ik heb in hel mijn leven
I've never known such love in my life


Nooit zo'n liefde gekend
Never known a love like this


Als de avond weer is gevallen
When the night has fallen


Breekt de dag voor ons tweeën aan
Our day begins


In het geheim zijn wij dan weer samen
In secret we're together again


Als getuige een volle maan
With the full moon as our witness


Onze liefde is niet te temmen
Our love can't be tamed


Het is alleen een kwestie van tijd
It's just a matter of time


Tot die dag zijn wij nog gevangen
Until that day we're still trapped


Maar wij worden zeker bevrijd
But we'll definitely be set free


Kijk diep in mijn ogen
Look deeply into my eyes


Ik weet dat jij zo weer gaat
I know you'll be leaving soon


Niemand wordt er bedrogen
No one is being deceived


Niets dat tussen ons staat
Nothing is between us


Maar waarom mag de liefde
But why can't love


Niet zo zijn als het is
Just be the way it is


Harten kennen geen grenzen
Hearts know no bounds


De wereld die zich vergist
The world is mistaken
Contributed by Dominic I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions