Pad Terug Huis Toe
Jay Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ons was jonk en verlore
Dit was net ek en jy
In ń wêreld vol drome
Jy't gedroom saam met my

Dis geskryf in die sterre
Dit was soos dit moet wees
Om te sien hoe jy wegdraai
Het my lewe in twee geskeur

Want in my hart
Is jy by my
En as jy die tyd kon terug draai sou jy weer my liefde kry
Want in my hart
Bly jy by my
En al leef ons bymekaar verby, hoop ek jy sal jou pad terug huis toe kry

Ek kan jou nie verstaan nie
Ek kan dit net nie glo
Elke woord wat gesê is
Nooit geweet jy voel so

En ek onthou al die aande
Met my arms om jou
En elke kyk in jou oë
Het my laat glo ek behoort aan jou

Want in my hart
Is jy by my
En as jy die tyd kon terug draai sou jy weer my liefde kry
Want in my hart
Bly jy by my
En al leef ons bymekaar verby, hoop ek jy sal jou pad terug huis toe kry

As die storm in jou stil raak, jy jouself weer vind
Weet jy waar om my te kry
En as ek nog vir jou saak maak moet jy weet ek wag op jou
Want ek mis jou nou, ek mis jou nou hier

In my hart
Is jy by my
En as jy die tyd kon terug draai sou jy weer my liefde kry
Want in my hart (My hart)
Bly jy by my (Bly by my)
En al leef ons bymekaar verby, hoop ek jy sal jou pad terug huis toe kry

Overall Meaning

In Jay's song "Pad Terug Huis Toe," the lyrics explore a relationship that has ended and the longing to be together once again. The opening lines describe a time when the two protagonists were young and lost, alone with each other in a world full of dreams. The singer asserts that their bond was meant to be, written in the stars like destiny. However, the painful image of the other person turning away from them shattered the singer's life into two.


The chorus captures the singer's sentiment that the other person resides in their heart, and if they could, they would choose to love the singer again. Even though they might live apart, the singer hopes that the other person will find their way back home. The second verse tries to make sense of the other person's decision to end the relationship, lamenting that the singer couldn't understand why. But every word they said is now understood, and it now appears that the other person also had feelings for the singer.


Towards the end of the song, the singer asserts that if the other person ever lost their way and wanted to return, the singer is waiting for them. The lyric "Want ek mis jou nou, ek mis jou nou hier" ("Because I miss you now, I miss you here") speaks to the desire to reunite and be together again, regardless of the obstacles that might exist between them.


Line by Line Meaning

Ons was jonk en verlore
We were young and lost


Dit was net ek en jy
It was just you and me


In ń wêreld vol drome
In a world full of dreams


Jy't gedroom saam met my
You dreamed with me


Dis geskryf in die sterre
It's written in the stars


Dit was soos dit moet wees
It was meant to be


Om te sien hoe jy wegdraai
To see you turn away


Het my lewe in twee geskeur
Tore my life in two


Want in my hart
Because in my heart


Is jy by my
You are with me


En as jy die tyd kon terug draai sou jy weer my liefde kry
And if you could turn back time, you would choose my love again


En al leef ons bymekaar verby, hoop ek jy sal jou pad terug huis toe kry
And even if our paths diverge, I hope you'll find your way back home


Ek kan jou nie verstaan nie
I can't understand you


Ek kan dit net nie glo
I just can't believe it


Elke woord wat gesê is
Every word that was said


Nooit geweet jy voel so
Never knew you felt this way


En ek onthou al die aande
And I remember all those nights


Met my arms om jou
With my arms around you


En elke kyk in jou oë
And every look in your eyes


Het my laat glo ek behoort aan jou
Made me believe I belong to you


As die storm in jou stil raak, jy jouself weer vind
If the storm inside you quiets down, you'll find yourself again


Weet jy waar om my te kry
You know where to find me


En as ek nog vir jou saak maak moet jy weet ek wag op jou
And if I still matter to you, know that I'll be waiting for you


Want ek mis jou nou, ek mis jou nou hier
Because I miss you now, I miss you here


In my hart (My hart)
In my heart (My heart)


Bly jy by my (Bly by my)
You stay with me (Stay with me)
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miaa


on Superhero (Eden)

Its amazing

More Versions