De Kleine Deur
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Als je even zit te treuren,
zit niet bij de pakken neer
Er kan altijd iets gebeuren,
dit is niet de laatste keer
Op een dag dan zul je weten,
dat dit bj het leven hoort
Een ding mag je nooit vergeten,
dromen zijn toch ergens voor
De kleine deur naar het geluk,
die zal voor ieder open gaan
Ben je de weg heel even kwijt,
klop dan gewoon heel even aan
De sleutel ligt in ieders hand,
zolang je er maar in geloofd
Op de weg van al jou dromen
wacht aan 'teind het paradijs
Door die deur kun je er komen,
het is soms een lange reis
Soms dan zijn er duizend trane,
soms een hele gulle lach
Zoveel mooie zonnestralen,
of een kouwe trieste dag

op een dag zijn die voorbij
Is het niet vandaag dan morgen,
de wereld lacht ooit weer naar mij
De kleine deur naar het geluk,
die zal voor ieder open gaan
Ben je de weg heel even kwijt,
klop dan gewoon heel even aan
De sleutel ligt in ieders hand,
zolang je er maar in geloofd
Op de weg van al jou dromen
wacht aan 't het paradijs
Door die deur kun je er komen,
het is soms een lange reis
De kleine deur naar het geluk,
die zal voor ieder open gaan
Ben je de weg heel even kwijt,
klop dan gewoon heel even aan
De sleutel ligt in ieders hand,
zolang je er maar in geloofd
Op de weg van al jou dromen
wacht aan 't het paradijs
Door die deur kun je er komen,
het is soms een lange reis

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "De Kleine Deur" speak about hope and persevering through life's challenges. The first stanza encourages the listener not to give up, even when things seem bleak, as something good could happen at any moment. Life has ups and downs, and we must remember that dreams serve a purpose in guiding us towards happiness. The chorus reinforces this optimistic outlook, describing a "small door" that leads to happiness which will open for anyone who believes in it. The door represents hope, and the key to unlocking it lies within each individual. The road to happiness may be long and difficult, indicated by the line "sometimes a long journey," but the promise of reaching a paradise at the end is worth pursuing. The song's final lines acknowledge that while life can be filled with both joy and sorrow, the world will eventually smile again, and it's up to us to seek out that happiness.


In summary, Marianne Weber's song "De Kleine Deur" encourages the listener to remember that hope and happiness are always within reach, even during difficult times. The song's lyrics are an optimistic and reassuring reminder to keep holding on to our dreams and to keep faith in the future.


Line by Line Meaning

Als je even zit te treuren,
When you're feeling down and blue,


zit niet bij de pakken neer
Don't just sit there and do nothing about it,


Er kan altijd iets gebeuren,
Anything can happen,


dit is niet de laatste keer
This is not the end,


Op een dag dan zul je weten,
One day you'll realize,


dat dit bij het leven hoort
That this is a part of life,


Een ding mag je nooit vergeten,
One thing you should never forget,


dromen zijn toch ergens voor
Is that our dreams are there for a reason,


De kleine deur naar het geluk,
The small door to happiness,


die zal voor ieder open gaan
That will open for everyone,


Ben je de weg heel even kwijt,
When you've lost your way,


klop dan gewoon heel even aan
Just knock on that door,


De sleutel ligt in ieders hand,
The key is in everyone's hand,


zolang je er maar in gelooft
As long as you believe in it,


Op de weg van al jouw dromen
On the path to all your dreams,


wacht aan 't eind het paradijs
Paradise awaits at the end,


Door die deur kun je er komen,
You can get there through that door,


het is soms een lange reis
But sometimes it's a long journey,


Soms dan zijn er duizend tranen,
Sometimes there are a thousand tears,


soms een hele gulle lach
Sometimes there is a big laugh,


Zoveel mooie zonnestralen,
So many beautiful sunrays,


of een kouwe trieste dag
Or a cold and sad day,


op een dag zijn die voorbij
One day they will all pass,


Is het niet vandaag dan morgen,
If not today, then tomorrow,


de wereld lacht ooit weer naar mij
The world will smile at me again,


De kleine deur naar het geluk,
The small door to happiness,


die zal voor ieder open gaan
That will open for everyone,


Ben je de weg heel even kwijt,
When you've lost your way,


klop dan gewoon heel even aan
Just knock on that door,


De sleutel ligt in ieders hand,
The key is in everyone's hand,


zolang je er maar in gelooft
As long as you believe in it,


Op de weg van al jouw dromen
On the path to all your dreams,


wacht aan 't eind het paradijs
Paradise awaits at the end,


Door die deur kun je er komen,
You can get there through that door,


het is soms een lange reis
But sometimes it's a long journey
Contributed by Jordyn D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions