Julio Medley
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Samen op zoek naar liefde, maar nooit gevonden bij elkaar
Mijn hart gevuld met wensen, die fantasie van, was zij het maar
Wat kon ik van jou verwachten, in al mijn gedachten
Was jij in mijn leven
Of blijf ik eeuwig dromen en moet ik jou maar vergeten

Ayayayayayayay, amore, 'k heb mijn hart aan jou verloren
Ayayayayay, m'n liefste, maak m'n dromen waar ik mis je

Ik zit alleen op m'n kamer en staar door de ramen waar ben je Manuela
Ik wacht hier nu al zoveel uren, maar 't moet niet lang meer duren
Waar blijf je Manuela
Of ben je mij soms vergeten, laat mij dat dan weten
Dus bel me Manuela
Wij hadden hier toch afgesproken, mijn hart is gebroken
Waarom nou Manuela
Ik wil 't nog niet geloven, zijn al jouw woorden gelogen
Ik wacht nog even ja, echt maar heel even op jou, Manuela

Zomerzon, 'k wou dat jij nog wat blijven kon
't Is maar 'n vraag, maar 'n grote wens
Maar jij maakt mij een ander mens
Zomerzon, 'k wou dat jij nog wat blijven kon
Jij geeft mij een blij gevoel, oh zomerzon

Ik heb 't jou nog niet zo vaak gezegd
Waarom dat heb ik jou al uit gelegd
Er is wel 'n reden, maar ik hou 't niet meer
'k Zou het uit willen schreeuwen, dan begrijp je me weer

Spreken is zilver, maar zwijgen is goud
Toch wil ik je zeggen, dat ik van je hou
Het zijn maar vier woorden die je zeker wilt horen
Ik zwijg liever niet, omdat ik van je hou

Amor, amor, amor, als ik jou zie wordt ik verliefd tot over mijn oren
Amor, amor, amor, jij keek me aan, ik liet me gaan'k Wou je alles geven
Amor, amor, amor, jij maakt me blij, al ben ik vrij kom in mijn leven

Overall Meaning

Frans Bauer’s “Julio Medley” is a collection of heartbreakingly beautiful love songs that focus on the themes of love, loss, and longing. The lyrics are sung in Dutch, and they are a true testament to the power of the language in evoking emotions in the listeners. The song starts by expressing how two people were searching for love, but they never found it with each other. The singer wonders if the person of their dreams was ever in their life, or if they will have to forget them forever.


In the second part of the song, the singer is waiting for someone named Manuela who hasn't shown up yet. He is staring out of his window wondering where she is and why she hasn't arrived. He is heartbroken and wondering if she has forgotten about him. The third part of the song is about the memories of a summer love affair. The singer expresses a deep longing for the warmth of the sun that he experienced during that time. The final part of the song is about the desire to express one's love to someone, but not being able to find the right words. Overall, the song speaks of the sadness, hopelessness, and confusion often experienced when one’s love is unrequited or goes unfulfilled.


Line by Line Meaning

Samen op zoek naar liefde, maar nooit gevonden bij elkaar
We searched for love together, but we never found it with each other


Mijn hart gevuld met wensen, die fantasie van, was zij het maar
My heart is filled with desires, and I fantasize about her being the one


Wat kon ik van jou verwachten, in al mijn gedachten
What could I expect from you, as I thought about you often


Was jij in mijn leven
Were you ever present in my life


Of blijf ik eeuwig dromen en moet ik jou maar vergeten
Or will I always be dreaming and have to forget about you


Ayayayayayayay, amore, 'k heb mijn hart aan jou verloren
Oh, love, I've lost my heart to you


Ayayayayay, m'n liefste, maak m'n dromen waar ik mis je
Oh my dearest, make my dreams come true, I miss you


Ik zit alleen op m'n kamer en staar door de ramen waar ben je Manuela
I'm sitting alone in my room, staring out the window, wondering where you are, Manuela


Ik wacht hier nu al zoveel uren, maar 't moet niet lang meer duren
I've been waiting here for so many hours, but it must not be too much longer


Waar blijf je Manuela
Where are you, Manuela


Of ben je mij soms vergeten, laat mij dat dan weten
Or have you forgotten about me, please let me know


Dus bel me Manuela
So please call me, Manuela


Wij hadden hier toch afgesproken, mijn hart is gebroken
We had plans to meet here, but now my heart is broken


Waarom nou Manuela
Why now, Manuela


Ik wil 't nog niet geloven, zijn al jouw woorden gelogen
I don't want to believe it yet, are all your words a lie


Ik wacht nog even ja, echt maar heel even op jou, Manuela
I'll wait just a bit longer for you, Manuela


Zomerzon, 'k wou dat jij nog wat blijven kon
Summer sun, how I wish you could stay longer


't Is maar 'n vraag, maar 'n grote wens
It's just a question, but a great wish


Maar jij maakt mij een ander mens
But you make me a different person


Jij geeft mij een blij gevoel, oh zomerzon
You give me a happy feeling, oh sun of summer


Ik heb 't jou nog niet zo vaak gezegd
I haven't said it to you so often


Waarom dat heb ik jou al uit gelegd
I already explained why to you


Er is wel 'n reden, maar ik hou 't niet meer
There is a reason, but I can't hold it in anymore


'k Zou het uit willen schreeuwen, dan begrijp je me weer
I want to scream it out, so you understand me again


Spreken is zilver, maar zwijgen is goud
Speaking is silver, but silence is golden


Toch wil ik je zeggen, dat ik van je hou
Yet I still want to tell you, that I love you


Het zijn maar vier woorden die je zeker wilt horen
They are just four words that you surely want to hear


Ik zwijg liever niet, omdat ik van je hou
I'd rather not keep silent, because I love you


Amor, amor, amor, als ik jou zie wordt ik verliefd tot over mijn oren
Love, love, love, when I see you I fall head over heels in love


Amor, amor, amor, jij keek me aan, ik liet me gaan
Love, love, love, you looked at me, I let go


'k Wou je alles geven
I wanted to give you everything


Amor, amor, amor, jij maakt me blij, al ben ik vrij kom in mijn leven
Love, love, love, you make me happy, even though I'm free, come into my life
Contributed by Camden Y. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Annet Schattenkerk

cool,,

More Versions