Waarom Heb Jij Mij Verlaten
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Interesting Facts ↴  Line by Line Meaning ↴

Ik heb gevochten, maar jij kon dat niet
Jij leefde jouw leven, maar mij zag je niet
Maar toch bleef ik hopen, dacht, eens ziet ze het in
Maar ik ben er nu achter, ik hoef niet te wachten
Want dat heeft geen zin

Waarom heb je mij verlaten, waarom ben jij weggegaan
Was er dan niet meer te praten, waarom moest ik jou laten gaan
Alles lijkt nu veranderd, 't huis is leeg zonder jou

Overall Meaning

Frans Bauer's ''Waarom heb jij mij verlaten'' is a sorrowful song that tells a story of a man who has fought and hoped for his lover's attention and love but was abandoned in the end. The lyrics depict the struggle of the singer to remain in the relationship despite his lover's lack of time and attention towards the man. The singer's efforts to make their relationship work ultimately failed, and he is left to wonder where they went wrong.


The chorus of the song, "Waarom heb je mij verlaten, waarom ben jij weggegaan, Was er dan niet meer te praten, waarom moest ik jou laten gaan," shows the singer's despair and confusion as to why his lover left him without giving a proper explanation. Through the lines, the man queries his partner's intentions and ponders whether there was anything else that he could have done to save their relationship.


The lines, "Alles lijkt nu veranderd, het huis is leeg zonder jou," illustrate the emptiness that the singer feels after his partner's departure. He is left to fill the void left by his lover's absence and is struggling to cope with the stark loneliness that he feels without her.


Facts about the song'' Waarom heb jij mij verlaten'' by Frans Bauer:


Interesting Facts
Note: This section uses generative AI, which can be inaccurate.


Line by Line Meaning

Ik heb gevochten, maar jij kon dat niet
I struggled and fought for our relationship, but you were incapable of doing the same.


Jij leefde jouw leven, maar mij zag je niet
You were living your own life, but you didn't see me and my needs.


Maar toch bleef ik hopen, dacht, eens ziet ze het in
Despite everything, I kept hoping that one day you would realize what you were doing wrong.


Maar ik ben er nu achter, ik hoef niet te wachten
But now I have come to the realization that there is no point in waiting anymore.


Want dat heeft geen zin
It's futile and pointless to wait for someone who doesn't see your worth.


Waarom heb je mij verlaten, waarom ben jij weggegaan
Why did you leave me, why did you walk away?


Was er dan niet meer te praten, waarom moest ik jou laten gaan
Was there nothing more we could have done to save our relationship? Why was it up to me to let you go?


Alles lijkt nu veranderd, 't huis is leeg zonder jou
Everything seems different now that you're gone. The house feels empty and lonely without you.
Contributed by Audrey I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

René de Kok

Heerlijk nummer!! De reden, dat ik het beluister, is heel erg moeilijk! Wilde zo graag, mijn tante ontmoeten. Net 2 dagen, voordat ik haar zou gaan ontmoeten, is zij naar de hemel gegaan. Hopelijk, op een betere plek, dan deze aarde!! R.I.P. tante Josje, opa en oma!! I love you!!😘😉😉

Dstar Dutch

Frans had een warmere stem dan nu, hij zing nu zo raar hoog. Dit was een leuke cd.

Tineke Brands

waarom ben je weggebleven wij konden het toch uitpraten ik mis je

Gisela Wenkel

Einmalig höre Ihn schon 30 Jahre

René de Kok

Oma, kunt u mij zo nu en tekens geven? Ik mis je en opa Paul. Gvd, waren jullie bij ons gebleven. Halverwege, eind dit jaar en misschien volgend jaar, ben ik officieel kleinzoon van jullie. Alsjeblieft, geef een teken opa of oma!! I love you😘😘

sandra spindler

lieve oma waarom moest je mij weer verlaten je was erg ziek ma k mis je heel erg was je ma hier oma in mijn hart ben je bij mij en je was er altijd voor mij wat er ook gebeurt dat mis k

Alice Ten Bulte

P

More Versions