03 De Italiaan
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

'K ben een weekje naar Milaan gegaan
En ging helemaal alleen
Zelfs m'n trouwring had ik afgedaan
Zat er effetjes doorheen
Ik beloofde je om trouw te zijn
Zou mezelf nooit laten gaan
‘K heb de wijn de schuld gegeven
Toen ik begon te beven
Maar ‘t was de Italiaan

‘K weet niet eens meer hoe die heette
‘K ben het kwijt maar dat kan me niet schelen
Het was mario gioseppo of zoiets
Maar zo heetten er velen
Elke dag naar bed met hem het grootste feest
Ik heb ervan genoten
Maar de pizza de spaghetti en de wijn
Die mis ik nog het meest ‘k heb verteld dat ik niet blijven kon

Dat was geen probleem voor jou
Toen je in mn tas mn trouwring vond
Vertelde jij over je vrouw
En jij had ook zeven kinderen
Dat was wel een klein bezwaar
Ik zei doe ze maar de groeten
Ik wil ze niet ontmoeten
Misschien tot volgend jaar

‘K weet niet eens meer hoe die heette
‘K ben het kwijt maar dat kan me niet schelen
Het was Mario Gioseppo of zoiets
Maar zo heetten er velen
Elke dag naar bed met hem het grootste feest
Ik heb ervan genoten
Maar de pizza de spaghetti en de wijn
Die mis ik nog het meest

Elke dag naar bed met hem het grootste feest
Ik heb ervan genoten
Maar de pizza de spaghetti en de wijn
Die mis ik nog het meest

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "De Italiaan" tell the story of a woman who goes to Milan for a week by herself, feeling down and taking off her wedding ring. She had promised to be faithful and not let herself go, but blames the wine when she starts to shake. It becomes clear that she has an affair with an Italian man, using the excuse that it was the wine's fault. The affair seems to be a temporary escape from her troubles and responsibilities.


The woman admits that she can't even remember the Italian man's name, indicating that he was just another fleeting presence in her life. She reflects on the enjoyment she felt with him, indulging in the carefree and passionate moments they shared. The names she mentions, such as Mario Gioseppo, are dismissively interchangeable to her, as he was just one of many similar encounters she had during her time in Milan. The focus of her memories shifts to the pleasure she found in the company of her Italian lover, as well as the delicious food and wine that filled her days with joy.


As the affair comes to an end, the woman reveals that the Italian man also had a wife and seven children. This revelation doesn't seem to bother her much, and she casually bids him farewell, implying that their connection was purely physical and temporary. Despite the brief and seemingly insignificant nature of their relationship, she still cherishes the memories of their time together. The woman acknowledges that the affair was a pleasurable diversion, but what she misses the most are the simple pleasures of Italian cuisine and wine, which brought her comfort and happiness during her escapade in Milan.


The lyrics encapsulate a narrative of escapism and indulgence, where the woman temporarily seeks solace and excitement outside of her ordinary life. Through her affair with the Italian man and her enjoyment of the food and wine in Milan, she experiences a sense of freedom and pleasure that contrasts with the responsibilities and restrictions of her everyday existence. The song conveys a mix of regret, nostalgia, and a yearning for the carefree moments spent with her Italian lover, highlighting the complexities of human emotions and desires.


Line by Line Meaning

K ben een weekje naar Milaan gegaan
I went to Milan for a week


En ging helemaal alleen
And went completely alone


Zelfs m'n trouwring had ik afgedaan
I even took off my wedding ring


Zat er effetjes doorheen
Was feeling a bit down


Ik beloofde je om trouw te zijn
I promised to be faithful to you


Zou mezelf nooit laten gaan
Would never let myself go


‘K heb de wijn de schuld gegeven
I blamed the wine


Toen ik begon te beven
When I started trembling


Maar ‘t was de Italiaan
But it was the Italian man


‘K weet niet eens meer hoe die heette
I don't even remember his name


‘K ben het kwijt maar dat kan me niet schelen
I lost it but I don't care


Het was Mario Gioseppo of zoiets
It was Mario Gioseppo or something like that


Maar zo heetten er velen
But there were many with that name


Elke dag naar bed met hem het grootste feest
Every day in bed with him the greatest party


Ik heb ervan genoten
I enjoyed it


Maar de pizza de spaghetti en de wijn
But the pizza, spaghetti, and wine


Die mis ik nog het meest
Those I miss the most


Dat was geen probleem voor jou
That was no problem for you


Toen je in mn tas mn trouwring vond
When you found my wedding ring in my bag


Vertelde jij over je vrouw
You told me about your wife


En jij had ook zeven kinderen
And you also had seven children


Dat was wel een klein bezwaar
That was a small hurdle


Ik zei doe ze maar de groeten
I said give them my regards


Ik wil ze niet ontmoeten
I don't want to meet them


Misschien tot volgend jaar
Maybe until next year
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

caddy196224

Geweldig onze marianne. Machtig ❤❤

Miss Sparkles

Geweldig nummer!

Joost

Dat vind ik nou ook

Rinus Stolk

Fijne muziek uit het leven gegrepen top👍💑

country koos

marianne weber is een top zangeres

Ger Schouten

Heerlijk nummer!!! sfeertje dat je vroeger nog in de kroeg aantrof!!

Peter Lejewaan

dit nummer zat ineens in m,n hoofd blijft leuk vakvrouw wat mij betreft!!

Elly van Leeuwen

mooi ik krijg er kippenvel van 😊

Roy Van Hintum

Elly van Leeuwen ik ook hoor

Freddy Konstantinou

Mooi! :)

More Comments

More Versions