Geen duizend woorden
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Wij liepen samen bij volle maan,
Samen naar ′t eeuwig geluk
Ik voelde jouw warmte,
Jij keek mij steeds aan
Er was nu geen weg meer terug
Zo vaak opzoek naar jouw liefde,
'K had jou alleen in mijn droom
Maar nu heb ik jou weer bij me,
Wij samen het klinkt zo gewoon

Ik hoef geen duizend woorden,
Kijk mij maar heel even aan
Wat verraad wat ik zo graag van jou wil horen
Ik hoef geen duizend woorden,
Als jij maar voor mij blijft gaan
Dan zal ik er elke dag steeds voor jou zijn

Nu ben je bij me, ik leef met jouw lach
Jouw liefde die bracht mij geluk
Samen door ′t leven ik pluk nu de dag,
Die eenzaamheid komt nooit meer terug
Alles wat jij hebt gegeven,
Is voor mij meer dan genoeg
'K Wil met jou alles beleven,
Jij geeft meer dan waar ik om vroeg

Ik hoef geen duizend woorden,
Kijk mij maar heel even aan
Wat verraad wat ik zo graag van jou wil horen
Ik hoef geen duizend woorden,
Als jij maar voor mij blijft gaan
Dan zal ik er elke dag steeds voor jou zijn

Dan zal ik er elke dag steeds voor jou zijn

Overall Meaning

The song "Geen duizend woorden" by Marianne Weber is a love song that talks about the joy and happiness of being in love with someone you have been looking for, and finally finding them. The lyrics describe the feeling of fulfillment that comes with finding true love and the desire to always be there for that special someone. The song talks about the beauty of love and how it brings peace, happiness and a sense of completeness.


The first verse describes the moment when the singer and her loved one found each other under the full moon. They both felt a strong connection to each other and knew that they were meant to be together. The second verse talks about the satisfaction that comes with finally having the person you have been dreaming of and how the love they share is enough for them.


The chorus of the song repeats the idea that actions speak louder than words and that the love shared between the two is enough to make them happy. The singer does not need a thousand words to express her love since her loved one's actions towards her are enough to show the depth of their love.


Line by Line Meaning

Wij liepen samen bij volle maan,
We walked together under the full moonlight,


Samen naar ′t eeuwig geluk
Together towards eternal happiness,


Ik voelde jouw warmte,
I felt your warmth,


Jij keek mij steeds aan
You kept looking at me,


Er was nu geen weg meer terug
There was no turning back,


Zo vaak opzoek naar jouw liefde,
So many times searching for your love,


'K had jou alleen in mijn droom
I had only ever had you in my dreams,


Maar nu heb ik jou weer bij me,
But now I have you by my side,


Wij samen het klinkt zo gewoon
Together it sounds so ordinary,


Ik hoef geen duizend woorden,
I don't need a thousand words,


Kijk mij maar heel even aan
Just look at me for a moment,


Wat verraad wat ik zo graag van jou wil horen
Reveal to me what I so want to hear from you,


Als jij maar voor mij blijft gaan
As long as you keep going for me,


Dan zal ik er elke dag steeds voor jou zijn
Then I will always be there for you every day


Nu ben je bij me, ik leef met jouw lach
Now you are with me, I live with your smile,


Jouw liefde die bracht mij geluk
Your love brought me happiness,


Samen door ′t leven ik pluk nu de dag,
Together through life, now I seize the day,


Die eenzaamheid komt nooit meer terug
That loneliness will never come back,


Alles wat jij hebt gegeven,
Everything you have given,


Is voor mij meer dan genoeg
Is more than enough for me,


'K Wil met jou alles beleven,
I want to experience everything with you,


Jij geeft meer dan waar ik om vroeg
You give more than I asked for
Contributed by John L. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions