Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Bon Voyage
Vangelis Lyrics


Instrumental
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

marius molac

Exodus 32
7. Atunci Dumnezeu Tatal a zis către Moise: "Grăbeşte de te pogoară de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a răzvrătit.
8. Curând s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o, şi-au făcut un viţel turnat şi s-au închinat la el, aducându-i jertfe şi zicând: "Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!"
9. Şi a mai zis Domnul către Moise: "Eu Mă uit la poporul acesta şi văd că este popor tare de cerbice;
10. Lasă-Mă dar acum să se aprindă mânia Mea asupra lor, să-i pierd şi să fac din tine un popor mare!"

11. Moise (mama) însă a rugat pe Domnul Dumnezeul său şi a zis: "Să nu se aprindă, Doamne, mânia Ta asupra poporului Tău (puii din varful copacului, din padurea in flacari), pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţul Tău cel înalt,
12. Ca nu cumva să zică Egiptenii: I-a dus la pieire, ca să-i ucidă în munţi şi să-i şteargă de pe fata pământului. Întoarce-Ţi iuţimea mâniei Tale, milostiveşte-Te şi nu căuta la răutatea poporului Tău.
13. Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Iacov, robii Tăi, cărora Te-ai jurat Tu pe Tine Însuţi, zicând: Voi înmulţi foarte tare neamul vostru, ca stelele cerului; şi tot pământul acesta, de care v-am vorbit, îl voi da urmaşilor voştri şi-l vor stăpâni în veci!"
14. Atunci a abătut Domnul pieirea ce zisese s-o aducă asupra poporului Său.

15. După aceea Moise, întorcându-se; s-a pogorât din munte, cu cele două table ale legii în mână, scrise pe amândouă părţile lor - pe o parte şi pe alta erau scrise.
16. Tablele acestea erau lucrul lui Dumnezeu şi scrierea era scrierea lui Dumnezeu, săpată pe table.
17. Atunci, auzind Iosua glasul poporului răsunând, a zis către Moise: "În tabără se aud strigăte de război".
18. Iar Moise a zis: "Acesta nu este glas de biruitori, nici glas de biruiţi; ci eu aud glas de oameni beti".
19. Iar după ce s-a apropiat de tabără, el a văzut viţelul şi jocurile şi, aprinzându-se de mânie, a aruncat din mâinile sale cele două table şi le-a sfărâmat sub munte.
20. Apoi luând viţelul, pe care-l făcuseră ei, l-a ars în foc, l-a făcut pulbere şi, presărându-l în apă, a dat-o să o bea fiii lui Israel.

30. Iar a doua zi a zis Moise către popor: "Aţi făcut păcat mare; mă voi sui acum la Domnul să văd nu cumva voi şterge păcatul vostru".
31. Şi s-a întors Moise la Domnul şi a zis: "O, Doamne, poporul acesta a săvârşit păcat mare, făcându-şi dumnezeu de aur.
32. Rogu-mă acum, de vrei să le ierţi păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris!"marius molac

Matei 10
8. (...) în dar aţi luat, în dar să daţi.
9. Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre;
10. Nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag;
că vrednic este lucrătorul de hrana sa.

11. În orice cetate (...) veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
12. Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: "Pace casei acesteia".
13. Şi dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi.All comments from YouTube:

Robbin Francis

I just love this

Pablo Rodriguez

QUE GRAN CANCIÓN , QUE MÚSICA GLORIOSA , ME EMOCIONA

Karla Pamela Estrada M.

Solo una palabra para esto...
Sublime <3

Ana María Martínez

Si hay una música para comenzar el día, es ésta. Es espectacular.❤🎧😚🎶

Alvaro Vázquez

Sin duda un tema que hace evocar esos escasos y aveces ya tan lejanos recuerdos de momentos felices, en este mar de infelicidad que es la vida misma.

Graciela Elemberg

For my Inmortal love Ioni❤🙏

Maury di Aquarius

Ambient top ❤️

LLave Oceans

muy buenooooo
me hiso acordar a Malena de Ennio Morricone xd

Jose Delgado

sublime

Alvaro Vázquez

Una música que sería lindo tener en mente cuando se hiciese el viaje final... ese viaje que no se sabe si va a llevar a algún lado, o que si sólo nos convertirá en unas cenizas inertes... Un último recuerdo de esta tormentosa vida.

More Comments