Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Autystyczny
Luxtorpeda Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Jedziemy w górę mapy, morze jest na północy
A z nami leci ziemia jak wystrzelona z procy
Wiem, że do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę
Nie mogę odpowiedzieć, przy drodze drzewa liczę

hej hej na pierwszy rzut oka
hej hej nie widać, że kocham
hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

hej hej na pierwszy rzut oka
hej hej nie widać, że kocham
hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

Śledzę jak kabli linie zbliżają się do siebie
A potem oddalają na zachmurzonym niebie
Zaparowane szyby, palcami po nim piszę
A ty coś do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę

hej hej na pierwszy rzut oka
hej hej nie widać, że kocham
hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

W krainie nigdzie-nigdzie zaplątany sam w sobie
Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię
Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie
Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem

Krzyczysz, że chowam się przed tobą i jestem skryty
Lub chcąc być blisko ze mną solidarnie milczysz
Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie
Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie

Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz
I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest
Uśmiecham się do siebie trochę tajemniczy
Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam że o niczym

ej ej na pierwszy rzut oka
ej ej nie widać, że kocham
ej ej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

Overall Meaning

Luxtorpeda's Autystyczny is a song that talks about a person's struggle with personal connection and communication. The opening lines, "Jedziemy w górę mapy, morze jest na północy / A z nami leci ziemia jak wystrzelona z procy" could be interpreted as a metaphor for the journey of life, where the speaker and their loved one are travelling, but it feels like they're not grounded, which could represent their struggle to be present in the moment.


The chorus of the song, "hej hej na pierwszy rzut oka / hej hej nie widać, że kocham / hej hej na pierwszy rzut oka / Nie widać, że cię kocham" indicates that the speaker has trouble expressing their emotions, as they love someone but are unable to communicate it effectively. They feel misunderstood and hope that the person they love can see beyond the surface level and understand their true feelings.


Later on, the lyrics "Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie / Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie" express that the speaker believes they have a harder time expressing emotions due to their condition, which they refer to as "autism." The song's title, Autystyczny, means "Autistic" in Polish, which could mean that the speaker is actually diagnosed with autism or is using the word as a metaphor for their struggle to connect with others.


Overall, Autystyczny is a song that expresses the difficulties that some people have when it comes to communication and personal connections, be it due to autism or any other reason. It beautifully illustrates the frustration and sadness that the speaker feels but at the same time, it also highlights the hope and love that they have for the person they care about.


Line by Line Meaning

Jedziemy w górę mapy, morze jest na północy
We're going up the map, the sea is on the north.


A z nami leci ziemia jak wystrzelona z procy
The earth flies with us, like it was shot from a slingshot.


Wiem, że do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę
I know you're talking to me, and I hear everything.


Nie mogę odpowiedzieć, przy drodze drzewa liczę
I can't respond, I'm counting trees by the road.


hej hej na pierwszy rzut oka
Hey hey at first glance.


hej hej nie widać, że kocham
Hey hey you can't see that I love you.


Śledzę jak kabli linie zbliżają się do siebie
I'm watching how the cable lines get closer to each other.


A potem oddalają na zachmurzonym niebie
And then they move away on the cloudy sky.


Zaparowane szyby, palcami po nim piszę
Foggy windows, I write on them with my fingers.


A ty coś do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę
And you're saying something to me, I know and hear everything.


W krainie nigdzie-nigdzie zaplątany sam w sobie
Lost in a land of nowhere, entangled in myself.


Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię
Sitting, a bit selfishly, doing nothing.


Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie
My body is present, well-behaved and on the couch.


Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem
My free spirit breaks free and flies with the wind.


Krzyczysz, że chowam się przed tobą i jestem skryty
You shout that I'm hiding from you and being secretive.


Lub chcąc być blisko ze mną solidarnie milczysz
Or trying to be close to me, you stay silent in solidarity.


Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie
Loving and getting angry, you bear it patiently.


Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie
I love you too, just a bit autistically.


Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz
I know all of this, and you probably do too.


I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest
And though I don't cry in front of you, there's something between us.


Uśmiecham się do siebie trochę tajemniczy
I smile to myself, a bit mysteriously.


Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam że o niczym
You ask again what I'm thinking about, I reply that it's nothing.


ej ej na pierwszy rzut oka
Hey hey at first glance.


ej ej nie widać, że kocham
Hey hey you can't see that I love you.
Contributed by Claire G. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Most interesting comments from YouTube:

Poole Dogg

Jedziemy w górę mapy, morze jest na północy
A z nami leci ziemia jak wystrzelona z procy
Wiem, że ty do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę
Nie mogę odpowiedzieć, przy drodze drzewa liczę

Hej hej na pierwszy rzut oka
Hej hej nie widać, że kocham
Hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

Hej hej na pierwszy rzut oka
Hej hej nie widać, że kocham
Hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

Śledzę jak kabli linie zbliżają się do siebie
A potem oddalają na zachmurzonym niebie
Zaparowane szyby, palcami po nich piszę
A ty coś do mnie mówisz, wiem i wszystko słyszę

Hej hej na pierwszy rzut oka
Hej hej nie widać, że kocham
Hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kocham

W krainie nigdzie-nigdzie zaplątany sam w sobie
Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię
Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie
Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem

Krzyczysz, że chowam się przed tobą i jestem skryty
Lub chcąc być blisko ze mną solidarnie milczysz
Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie
Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie

Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz
I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest
Uśmiecham się do siebie trochę tajemniczy
Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam że o niczym

Hej hej na pierwszy rzut oka
Hej hej nie widać, że kocham
Hej hej na pierwszy rzut oka
Nie widać, że cię kochamKosmate Rece

We go up the map, the sea is to the north
And with us the earth flies as fired from a slingshot
I know you talk to me, I know and I hear all
I can not answer, I count trees by the road

Hey, hey, at first glance
Hey hey you can not see that I love
Hey, hey, at first glance
You can not see I love you

Hey, hey, at first glance
Hey hey you can not see that I love
Hey, hey, at first glance
You can not see I love you

I watch as the cable lines are getting closer to each other
And then get away on the cloudy sky
Condensation on windows, I write on them with my fingers
And you say something to me, I know and I hear all

Hey, hey, at first glance
Hey hey you can not see that I love
Hey, hey, at first glance
You can not see I love you

In the land of nowhere-nowhere entangled in itself
A bit selfish I sit and do nothing
The body is present, polite, and on the couch
The spirit is free and hula pulls together with the wind

Scream that I hide from you and I'm secretive
Or wanting to be near you're silent in solidarity with me
Loving and getting angry you deal with it patiently
I also love you so much, just a little bit autistic

I know all this, you probably also know
And although I do not cry when you're around, something is between us
I smile to myself, a little mysterious
Again, you ask what I'm thinking of, I answer that about nothing

Hey, hey, at first glance
Hey hey you can not see that I love
Hey, hey, at first glance
You can not see I love youMarcin Roger

We go up the map, sea is in the north
And the earth flies with us so fast
I know, that you talk to me, I know and I hear it all
I can't answer you, couting roadside trees

Hey, hey at first sight
Hey, hey doesn't seem that I love
Hey, hey at first sight
Doesn't seem that I love you

Hey, hey at first sight
Hey, hey doesn't seem that I love
Hey, hey at first sight
Doesn't seem that I love you

I follow the cables are getting closer
And then wander off on the cloudy sky
Misted windows, I'm writing with my fingers there
You talk to me something, I know and I hear it all

Hey, hey at first sight
Hey, hey doesn't seem that I love
Hey, hey at first sight
Doesn't seem that I love you

In the Nowhereland*, mixed up in myself
A bit egoistic I'm sitting doing nothing
My body is present, polite and on a couch
Free spirit wanna wrench and gust with the wind

You shout, that I hide myself and I'm bashful
Or to be close to me, you are silent collectively
Loving me and being angry, you endure it patiently
I love you much too, but a bit autistic

I know about it, you must know it too
And though I don't cry when you watch,
something is between us
I smile to myself a bit mysterious
You ask what am I thinking about again,
I answer that about nothing

Hey, hey at first sight
Hey, hey doesn't seem that I love
Hey, hey at first sight
Doesn't seem that I love you
https://lyricstranslate.com/en/autystyczny-autistic.htmlFfnando80

Subimos por el mapa, el mar se encuentra al norte
Y con nosotros la tierra vuela como despedido de una honda
Sé que me hablas, yo sé y yo escucho todo
No puedo responder, cuento árboles por la carretera

Hey, hey, a primera vista
Hey hey no puedes ver que me encanta
Hey, hey, a primera vista
Usted no puede ver Te quiero

Hey, hey, a primera vista
Hey hey no puedes ver que me encanta
Hey, hey, a primera vista
Usted no puede ver Te quiero

Observo las líneas de cable se están acercando entre sí
Y luego alejarse en el cielo nublado
La condensación en las ventanas, escribo sobre ellos con mis dedos
Y le dices algo a mí, que conozco y me oye todo

Hey, hey, a primera vista
Hey hey no puedes ver que me encanta
Hey, hey, a primera vista
Usted no puede ver Te quiero

En la tierra de la nada la nada enredado en mí mismo
Un poco egoísta me siento y hago nada
El cuerpo está presente, educado, y en el sofá
El espíritu es libre y hula reúne con el viento

Usted grita que me escondo de ti y estoy reservado
O el deseo de estar cerca de usted está en silencio en solidaridad conmigo
Amar y enojarse a lidiar con ella pacientemente
Yo también te quiero mucho, sólo un poco autista

Sé que todo esto, es probable que también sabe
Y aunque yo no lloro cuando estás cerca, es algo entre nosotros
Sonrío para mis adentros, un poco misterioso
Una vez más, usted pregunta lo que estoy pensando, yo respondo que de nada

Hey, hey, a primera vista
Hey hey no puedes ver que me encanta
Hey, hey, a primera vista
Usted no puede ver Te quiero..All comments from YouTube:

Chemiczny Chemik

Sam mam zespół Aspergera - defakto spektrum autyzmu. Kiedy pierwszy raz usłyszałem w podstawówce tą piosenkę myślę sobie : zaraz ,przecież to jest o mnie XD. W tym roku skończyłem liceum i zaczęła się dorosłość ,nie jest może łatwo ale staram się dawać radę a ta piosenka (inne oczywiście też) towarzyszy mi do dziś. A teraz sam uczę się ją grać na gitarze akustycznej ,bo jest genialna.

Dave Bassist

Też gram na gitarze basowej i to też gram i nie tylko na gitarze to gram ale też na gitarze elektrycznej

Chemiczny Chemik

@Talikart Dzięki

Talikart

Powodzenia chłopie. Dasz radę wszystkiemu co postawi przed tobą życie

Piotr Makarewicz

Mam syna z cechami autyzmu, 6 lat skończone, dzisiaj udało mi się go nauczyć jeździć na rowerku, radość mnie rozpiera nieziemska. A tu nagle "wpadam" na taki utwór. Panowie szacun. Mam z moją małżonką za sobą 4-y lata walki o to, żeby nasz syn "w miarę" funkcjonował (nadzieja umiera ostatnia).  Po Waszym numerze na Youtube "wiatr w żagle :)

Dave Bassist

Trzymam kciuki za waszego synka (:

Radek Kozdra

Wszystkiego najlepszego dla Wszystkich !

Meble Sowinski

Trzymam kciuki za waszą rodzinkę.

Lucy Ophelia Audrey

Kto pytał?

Tomasz Stach Stachowski

@Jarosław Psikuta .. . . . .

42 More Replies...
More Comments

More Videos