'n Moeder Ben Je Niet Maar Even
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Zij leerde mij de eerste woordjes
Zij troostte mij bij veel verdriet
Voor 't kattenkwaard sloot zij ogen
Zij heeft 'n gouden kroon verdiend

Want 'n moeder ben je niet maar even
Jong of oud je blijft altijd haar kind
Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
Het is zij
Die ik het meest bemin

Zij gaf mij altijd al haar warmte
En sloeg haar arm vaak om me heen
Zij liet mij elk moment weer lachen
Stond voor mij klaar
'K was nooit alleen

Want 'n moeder ben je niet maar even
Jong of oud je blijft altijd haar kind
Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
Het is zij
Die ik het meest bemin

Nu heb ik zelf m'n eigen kind'ren
Denk hoe mijn moeder dat had gedaan
Dan denk ik terug aan mijn kinderjaren
Zij zal heel mijn leven
Dicht naast me staan

Want 'n moeder ben je niet maar even
Jong of oud je blijft altijd haar kind
Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
Het is zij
Die ik het meest bemin

Want 'n moeder ben je niet maar even
Jong of oud je blijft altijd haar kind
Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
Het is zij
Die ik het meest bemin

Want 'n moeder ben je niet maar even
Jong of oud je blijft altijd haar kind
Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
Het is zij
Die ik het meest bemin

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's song "'n Moeder Ben Je Niet Maar Even" celebrate the profound and everlasting love between a mother and her child. The song highlights the various ways in which a mother nurtures and cares for her child throughout their life. The first verse acknowledges how a mother teaches her child their first words, comforts them during times of sadness, and willingly overlooks their mischief. The lyrics suggest that such devotion deserves a golden crown, symbolizing the mother's selfless love and dedication.


The chorus emphasizes that being a mother is not a temporary role, but a lifelong connection. Regardless of age, the child remains forever bonded to their mother. The mother's unwavering love is described as the most cherished and treasured relationship in the child's life. The second verse further illustrates the mother's warmth and affectionate gestures, such as embracing her child and bringing laughter into their life. The mother's continual presence and support ensure that the child never feels alone.


The final verse reflects on the singer's own experience of becoming a parent and the realization of the sacrifices and care that their own mother provided. The singer ponders how their mother would have handled the challenges and joys of raising children, highlighting the enduring impact and influence of a mother's love. The lyrics affirm that a mother will always hold a special place in their child's heart, no matter the passage of time.


Overall, "n Moeder Ben Je Niet Maar Even" is a heartfelt tribute to the eternal bond between mother and child, celebrating the selflessness, love, and support that a mother provides throughout a lifetime.


Line by Line Meaning

Zij leerde mij de eerste woordjes
She taught me my first words


Zij troostte mij bij veel verdriet
She comforted me during times of sadness


Voor 't kattenkwaad sloot zij ogen
She turned a blind eye to my mischief


Zij heeft 'n gouden kroon verdiend
She has earned a golden crown


Want 'n moeder ben je niet maar even
Because being a mother is not just temporary


Jong of oud je blijft altijd haar kind
Whether young or old, you always remain her child


Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
She has always given me her love


Het is zij
It is her


Die ik het meest bemin
Whom I love the most


Zij gaf mij altijd al haar warmte
She always gave me all her warmth


En sloeg haar arm vaak om me heen
And often wrapped her arm around me


Zij liet mij elk moment weer lachen
She made me laugh every single moment


Stond voor mij klaar
She was always there for me


'K was nooit alleen
I was never alone


Nu heb ik zelf m'n eigen kind'ren
Now I have my own children


Denk hoe mijn moeder dat had gedaan
I think about how my mother would have done it


Dan denk ik terug aan mijn kinderjaren
Then I think back to my childhood years


Zij zal heel mijn leven
She will be with me throughout my life


Dicht naast me staan
Standing closely beside me


Want 'n moeder ben je niet maar even
Because being a mother is not just temporary


Jong of oud je blijft altijd haar kind
Whether young or old, you always remain her child


Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
She has always given me her love


Het is zij
It is her


Die ik het meest bemin
Whom I love the most


Want 'n moeder ben je niet maar even
Because being a mother is not just temporary


Jong of oud je blijft altijd haar kind
Whether young or old, you always remain her child


Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
She has always given me her love


Het is zij
It is her


Die ik het meest bemin
Whom I love the most


Want 'n moeder ben je niet maar even
Because being a mother is not just temporary


Jong of oud je blijft altijd haar kind
Whether young or old, you always remain her child


Zij heeft mij haar liefde steeds gegeven
She has always given me her love


Het is zij
It is her


Die ik het meest bemin
Whom I love the most
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Ingrid Roelandt

Liedje met waarheid. Mijn moeder overleden door corona. Geen afscheid kunnen mogen nemen. Mis haar enorm.

Gereke Vdf H

voor Frans is in mijn hart een plekje apart, hij heeft mij vaak en nog in moeilijke tijd getroost met zijn nummers voor mijn moeder die 49 was en mijn stiefmoeder die over gingen, maar ook voor mijn oudste dochter die mij niet als moeder wil <3

Erdal Abiri

Vandaag de dag werd dit liedje afgespeeld op de crematie van mijn overgrootmoeder :'( dit liedje heeft nu echt een betekenis gekregen en een plek in je hart!!! Mis je oma!

Ed2931

Fantastisch. Alleen Frans kan zo zingen. Tekst heel juist zoals het moet zijn. Ook ik mis haar nog steeds

petra grootenboer

Dit hebben we gedraaid bij mijn schoonmoeder haar crematie. Echt het paste zo in hoe wij over haar denken en zo als ze is. Als ik dit hoor pfff dan haal ik de leuke herinneringen over haar naar boven x

Sandra Rosenboom

De mooiste mama’s worden als eerste weggenomen..zoals de mooiste bloemen als eerste worden geplukt...lieve mama, je leeft elke dag voort in mijn hart...

christelengerry

Dit liedje werd op mijn meter haar crematie gespeeld...een moment waarbij je uw tranen écht niet meer kan bedwingen!We zullen je nooit vergeten "Mijter"!!! <3

Christina Moonen

Ik kan het weten want mijn Moeder was een en al liefde voor mij ik draag haar mijn verdere leven in mijn hart dank je wel Mam...Dank je wel Frans Bauwer mooi gezongen voor alle Moeders.

32muziek

One of my all-time favorites..........!!!!!!!!!!

a xxx

bij de crematie van mijn moeder laten horen. Zo'n emotioneel mooi nummer

More Comments

More Versions