De Luchtballon
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ik vlieg met jou in een luchtballon
Hoog in de lucht heel de wereld rond
Samen op zoek naar een mooi paradijs
Wij gaan met zijn tweeën op reis

Ik lig te dromen, de nacht is mijn vriend
Hij brengt me steeds dichter bij jou
Veel fantasieën die ik steeds weer vind
Denkend alleen maar aan jou
Ik zou willen zweven op weg naar geluk
Waar het ter wereld ook is
Kom stap maar in ‘t wordt een prachtige vlucht
Ik wil niet dat jij dit nu mist

Refrein:
Ik vlieg met jou in een luchtballon
Hoog in de lucht heel de wereld rond
Samen op zoek naar een mooi paradijs
Wij gaan met zijn tweeën op reis
Want er moet ergens een plekje zijn
Waar wij voor altijd gelukkig zijn
Ga met mij mee en vraag me niet waarom
We gaan met een luchtballon

‘t Lijkt wel een sprookje, een mooi avontuur
De sterren die zijn als het licht
Niemand die wijst je de weg naar ‘t geluk
Maar ik zie aan jou gezicht, dat je op zoek bent
En bij mij wilt zijn
Liefde brengt ons bij elkaar
Ik breng je daar waar wij steeds samen zijn
Kom maak al mijn dromen nu waar

Refrein

We gaan met een luchtballon

Overall Meaning

The first verse describes the singer's desire to fly with someone special in a hot air balloon, traveling around the world in search of paradise. They want to go on this journey together, just the two of them. In the second verse, the singer is dreaming at night and feeling closer to the person they want to fly with. They have many fantasies and thoughts of this person, and they want to go on this journey to find happiness together. The singer wants the other person to experience this beautiful flight and not miss out on it. The chorus repeats the desire to fly in a hot air balloon with the person, in search of a place where they can be truly happy together.


The song is about love, adventure, and the desire to find happiness with someone special. The hot air balloon represents a journey that the two lovers take together, in search of their paradise. The lyrics suggest that the singer believes that they can find this happiness with this special person they want to fly with. It's a romantic and optimistic song that encourages the listener to take a leap of faith with their loved one and go in search of their own paradise.


Line by Line Meaning

Ik vlieg met jou in een luchtballon
I want to go on an adventure with you and see the world, just the two of us, up in the sky in a hot air balloon.


Hoog in de lucht heel de wereld rond
We will see the world from above, exploring everything from high up in the sky.


Samen op zoek naar een mooi paradijs
We will look for a beautiful and perfect place to be together, just us and the beauty of the world surrounding us.


Wij gaan met zijn tweeën op reis
We are going on a journey together, just the two of us, taking in all the wonders and beauty of the world.


Ik lig te dromen, de nacht is mijn vriend
I am dreaming of this adventure with you, and the night seems to share my excitement and help me visualize it.


Hij brengt me steeds dichter bij jou
The night helps me get closer to you, and our journey together, which feels like it is becoming more real in my mind.


Veel fantasieën die ik steeds weer vind
I have many fantasies and ideas of how our journey will be, and what we will see and experience along the way.


Denkend alleen maar aan jou
All of these thoughts and dreams revolve around you, and the idea of sharing this journey with you.


Ik zou willen zweven op weg naar geluk
I want to float towards happiness and find the perfect place for us to be together, happy and free from worry.


Waar het ter wereld ook is
No matter where in the world that place might be, I want to find it with you.


Kom stap maar in ‘t wordt een prachtige vlucht
Join me in this adventure and we will soar high above the world, together, experiencing something truly beautiful and amazing.


Ik wil niet dat jij dit nu mist
I don't want you to miss out on this incredible opportunity to see the world and experience its beauty and wonder, with me by your side.


Refrein: Ik vlieg met jou in een luchtballon Hoog in de lucht heel de wereld rond Samen op zoek naar een mooi paradijs Wij gaan met zijn tweeën op reis
Chorus: I want to go on this incredible journey with you, flying high above the world in a hot air balloon, exploring and searching for the perfect, beautiful spot for us to be together.


Want er moet ergens een plekje zijn
I truly believe that there must be a spot out there in the world that will be perfect for us, and I want to find it with you.


Waar wij voor altijd gelukkig zijn
In this perfect spot, we will be happy forever, with no worries or problems, just the two of us, free and happy.


Ga met mij mee en vraag me niet waarom
Come with me on this adventure, just the two of us, and don't question why we are doing it, just enjoy the journey and the experience.


We gaan met een luchtballon
All the while, we will be floating through the sky in a hot air balloon, enjoying the view and each other's company.


‘t Lijkt wel een sprookje, een mooi avontuur
This adventure feels like something out of a fairy tale, a beautiful and magical experience that we will always remember and cherish.


De sterren die zijn als het licht
The stars in the sky shine like bright lights, guiding us on our journey and lighting the path we follow.


Niemand die wijst je de weg naar ‘t geluk
No one else can point you in the right direction towards happiness, it is something you must find on your own, with the help of those you love by your side.


Maar ik zie aan jou gezicht, dat je op zoek bent
But I can see in your face that you too are searching for happiness, and that you want to find it with me by your side, on this incredible adventure through the sky.


En bij mij wilt zijn
You want to be with me too, sharing all the beauty and wonder of the world as we float high above it all.


Liefde brengt ons bij elkaar
Our love for each other is what brings us together, and makes this journey through the sky together so special and meaningful.


Ik breng je daar waar wij steeds samen zijn
I will take you to that special place where we can always be together, sharing all the wonder and beauty of the world around us.


Kom maak al mijn dromen nu waar
Come with me and make all of my dreams come true, experiencing this incredible journey through the sky together, with our love guiding and directing us.


Refrein
Chorus


We gaan met een luchtballon
All the while, we will be floating through the sky in a hot air balloon, enjoying the view and each other's company.
Writer(s): EMILE BERNARD E HARTKAMP, RINY MARINUS JOH SCHREIJENBERG

Contributed by Amelia G. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions