Ik Heb Een Wens
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien
zij vertelde mij een verhaal
en aan het eind vroeg ze of ik kon helpen misschien
het was bestemd voor ons allemaal
laat de wereld niet ten onder gaan
laat ons lief zijn voor elkaar
samen zullen wij veel sterker staan
wij zelf zijn het grootste gevaar

ik gaf haar antwoord en zei haar dat ik haar beloof
te vertellen wat ze me zei
al zijn het m'n dromen toch wed ik dat ik ze geloof
deze boodschap voor jou en mij
laat de wereld niet ten onder gaan
laat ons lief zijn voor elkaar
samen zullen wij veel sterker staan
wij zelf zijn het grootste gevaar

ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien
lijkt wat vreemd maar toch is het waar
ik hoor haar stem nu nog zeggen
ik kom als een vriend
die je waarschuwt voor het gevaar
laat de wereld niet ten onder gaan
laat ons lief zijn voor elkaar
samen zullen wij veel sterker staan
wij zelf zijn het grootste gevaar

ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien
zij vertelde mij een verhaal
en aan het eind vroeg ze of ik kon helpen mischien
het was bestemd voor ons allemaal

Overall Meaning

The song "Ik Heb Vannacht In Mijn Dromen 'n Engel Gezien" translates to "I Saw an Angel in My Dreams Last Night". The singer, Frans Bauer, describes a dream he had where he saw an angel who shared a story with him. The angel's message was about love, kindness, and caring for one another. The dreamer was moved by the angel's message and pledged to share it with others. The song's chorus urges people to come together to make the world a better place. It is a call to action to spread love and not let the world be destroyed by our own actions.


The lyrics of the song are simple yet powerful. The symbolism of the angel represents hope and enlightenment. The message of the song is clear: we should try to be better human beings, to love each other, and to work together to create a better world. The song urges listeners to not let our own selfishness and destructiveness be the cause of our downfall.


Line by Line Meaning

ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien
Last night, in my dreams, I saw an angel.


zij vertelde mij een verhaal
The angel told me a story.


en aan het eind vroeg ze of ik kon helpen misschien
And at the end, she asked if I could help, maybe.


het was bestemd voor ons allemaal
It was intended for all of us.


laat de wereld niet ten onder gaan
Let's not let the world come to ruin.


laat ons lief zijn voor elkaar
Let's be kind to each other.


samen zullen wij veel sterker staan
Together we will stand much stronger.


wij zelf zijn het grootste gevaar
We ourselves are the greatest danger.


ik gaf haar antwoord en zei haar dat ik haar beloof
I gave her an answer and promised her


te vertellen wat ze me zei
to tell what she said to me.


al zijn het m'n dromen toch wed ik dat ik ze geloof
Even though they are my dreams, I bet that I believe them.


deze boodschap voor jou en mij
This message is for you and me.


lijkt wat vreemd maar toch is het waar
Seems strange, but it's true.


ik hoor haar stem nu nog zeggen
I still hear her voice saying now


ik kom als een vriend die je waarschuwt voor het gevaar
I come as a friend who warns you of danger.
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@jokestokman7440

Mooi lied Frans.❤️

More Versions