Eens Komt Er 'n Dag
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Nu ik al weer wat ouder ben zeg diep in mij een warme stem
De tijd breekt aan om weg te gaan
Al voel ik mij hier altijd thuis toch zoek ik naar mijn eigen huis
Ik moet toch zorgen voor de dag van morgen
Eens komt er een tijd dat ik m'n eigen weg moet gaan
Dan zal ik moeten leren m'n eigen leventje te gaan
Eens komt er een dag dan is mijn jeugd voorgoed voorbij
Ik zal dan blijven denken aan de woorden die pa zei
Nu leer je pas te vechten maar toch staan wij je bij
Het lijkt me best een vreemd gevoel alleen naar huis die lege stoel
Een kille nacht niemand die wacht

Toch wen je hier ook wel weer aan je moet je door het leven slaan
Maar het duurt nog even dan sta ik in 't leven
Eens komt er een tijd dat ik m'n eigen weg moet gaan
Dan zal ik moeten leren m'n eigen leventje te gaan
Eens komt er een dag dan is mijn jeugd voorgoed voorbij
Ik zal dan blijven denken aan de woorden die pa zei
Nu leer je pas te vechten maar toch staan wij je bij
Eens komt er een tijd dat ik m'n eigen weg moet gaan
Dan zal ik moeten leren m'n eigen leventje te gaan
Eens komt er een dag dan is mijn jeugd voorgoed voorbij
Ik zal dan blijven denken aan de woorden die pa zei
Nu leer je pas te vechten maar toch staan wij je bij

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Voor jou" (For you) are all about hope, perseverance, and the promise of a brighter future. The refrain, which is repeated throughout the song, tells the listener that someday happiness will come their way - even if they're going through a tough time right now. The song is meant to be an encouraging message for anyone who is struggling, reminding them that there is always hope and that they should keep moving forward.


The first line of the refrain says, "Eens dan komt er voor jou een dag," which translates to "Someday there will come a day for you." This line sets the tone for the rest of the song, which is all about looking forward to a better future. The next line, "Dat het geluk ook weer naar jou lacht," means "That happiness will also smile upon you again." The song emphasizes that happiness is not just a fleeting thing - it will come back and stay for good.


The rest of the song talks about leaving the past behind and focusing on the present and future. The final line of the refrain, "Dat geluk voor altijd naar jou lacht" translates to "That happiness will always smile upon you." It's a promise that no matter what happens, there is always a chance for things to get better.


Line by Line Meaning

Eens dan komt er voor jou een dag
There will come a day for you, someday


Dat het geluk ook weer naar jou lacht
When happiness also smiles at you again


Eens dan schijnt ook voor jou de zon
The sun will shine for you too, someday


Hoop is meer dan alleen maar een droom
Hope is more than just a dream


't Leven begint vandaag, vergeet die eenzame tijd
Life starts today, forget that lonely time


Want ook verdriet dat slijt, nee kijk niet meer om
Because even pain that fades, don't look back anymore


Alles wat achter je ligt is over en echt voorbij
Everything in your past is over and truly gone


Toe, leef en voel je vrij, en denk nooit meer "waarom"
So live and feel free, and never think 'why' again


Dat geluk voor altijd naar jou lacht
That happiness will forever smile at you
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: Bernard Hartkamp, Marinus Schreijenberg

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions